Två killar sitter i en studio vid ett mixerbord

Musikproduktion och ljudteknik

För dig som vill behärska tekniken bakom musikproduktioner.

tillgång till skolans studior och inspelningsutrustning, även på kvällar och helger. På kursen väljer du en av tre profiler (se mer info på respektive sida) där du fördjupar dig inom profilens inriktning.

Länkar till kursens tre profiler

Musikproduktion
Spelmusik
Studiomusiker

Kursen är ettårig, med möjlighet till ett andra år för ytterligare fördjupning.

Kursens innehåll

profilspecifika ämnen, läser du även delar av dina studier tillsammans med övriga deltagare på kursen:

  • Grundläggande musikproduktion och musikskapande
  • Grundläggande ljudteknik
  • Studioinspelning
  • Musikteori, arrangering och gehör
  • Mixning
  • Studieresor

Projektår

Studerande som har gått ett år på Musikproduktion och ljudteknik eller har motsvarande bakgrund/kunskaper kan söka till ett projektår, där man jobbar med egna projekt inom ovanstående profiler. Studierna kan kombineras med praktikperioder. Projektårets deltagare träffas på Hola folkhögskola tre gånger per termin under 3 dagar för projektutveckling, delredovisningar, handledning och ta del av föreläsningar. Däremellan möten via Skype, telefon och mejl.