Musikproduktion och ljudteknik

Information om kursstarter med anledning av covid-19/coronaviruset

Från och med den 15 juni lättar Folkhälsomyndigheten på rekommendationerna om distansundervisning och det innebär att skolor och lärosäten kan återgå till en mer ordinarie verksamhet. Vi ser därmed fram emot en terminsstart i höst på plats på våra skolor med så normal studiesituation som möjligt.

Vi kommer förbereda för skolstarten med nödvändiga anpassningar av exempelvis klassrum, matsalar, köbildning m.m., vilket behövs för att kunna genomföra detta på ett så säkert sätt som möjligt. Om du har några frågor får du gärna kontakta kursansvarig.

Beslutet gäller tills vidare och till dess nya beslut fattas.

För dig som vill behärska tekniken bakom musikproduktioner.

tillgång till skolans studior och inspelningsutrustning, även på kvällar och helger. På kursen väljer du en av tre profiler (se mer info på respektive sida) där du fördjupar dig inom profilens inriktning.

Kursen är ettårig, med möjlighet till ett andra år för ytterligare fördjupning.

Utöver profilspecifika ämnen, läser du även delar av dina studier tillsammans med övriga deltagare på kursen:

  • Grundläggande musikproduktion och musikskapande
  • Grundläggande ljudteknik
  • Studioinspelning
  • Musikteori, arrangering och gehör
  • Mixning
  • Studieresor

Projektår

Studerande som har gått ett år på Musikproduktion och ljudteknik eller har motsvarande bakgrund/kunskaper kan söka till ett projektår, där man jobbar med egna projekt inom ovanstående profiler. Studierna kan kombineras med praktikperioder. Projektårets deltagare träffas på Hola folkhögskola tre gånger per termin under 3 dagar för projektutveckling, delredovisningar, handledning och ta del av föreläsningar. Däremellan möten via Skype, telefon och mejl.