Allmän kurs – Svenska som andraspråk

Allmän kurs - Svenska som andraspråk förbereder dig för ett liv i det svenska samhället och/eller vidare studier på folkhögskola eller annan vuxenutbildning

Kursen är en del av allmän kurs och bedrivs på heltid under minst ett läsår. Kursen är behörighetsgivande på grundskolenivå.

Innehåll:

  • Svenska som andraspråk
  • Matematik
  • Engelska
  • Samhällskunskap
  • Historia/Religion

Undervisningen är i alla ämnen språkinriktad och ska förbereda dig för att kunna fortsätta studera på allmän kurs ordinarie profil.  Då har du möjlighet att nå godkänd nivå i alla ämnen som krävs för att bli behörig att söka till yrkeshögskola eller till universitet/högskola.

På Hola har vi också andra aktiviteter än enbart skolämnena. Det kan handla om gemensamma temadagar, föreläsningar och andra schemabrytande aktiviteter för alla kurser på skolan.

För att kunna söka till kursen behöver du ha motsvarande SFI C eller D.