En man sitter med en gitarr och läser noter i en studio.

Allmän kurs med musikinriktning

Är du intresserad av musik och är i behov av att läsa in några gymnasieämnen? Då kan du söka till Allmän kurs med musikinriktning.

Hola Folkhögskola är välkänd för sina olika musikaliska inriktningar och nu kan du kombinera studier i behörighetsgivande gymnasieämnen med musikstudier. Tre dagar i veckan läser du gymnasieämnen utifrån dina behov och två dagar ägnar du dig åt musikverksamhet.

Ämnen

På gymnasienivå kan du läsa svenska 1, 2, 3, engelska 5, 6, matematik 1, 2, 3, 4, samhällskunskap 1, 2, historia 1, religion 1 och naturkunskap 1. I några av dessa kurser kan du även läsa fortsättningskurser, beroende på intresse och utrymme i din studieplan. När du uppnått lägst godkänd nivå i ett ämne eller en kurs erhåller du ämnesbehörighet. Under läsåret har vi även ämnesövergripande teman som du behöver delta i för att uppnå behörighet i de enskilda kurserna.

För att kunna söka till kursen behöver du ha motsvarande kunskaper för grundskolenivå.

Musik

På kursen utvecklar du dina kunskaper och färdigheter inom musik, både enskilt och i grupp. I musikskapande varvas genomgångar och praktiskt arbete med feedback. Förutom att vi spelar musik och spelar in musik, får du bland annat jobba med:

  • Grundläggande inspelningsteknik
  • Instrumentkunskap
  • Musikkunskap
  • Liveljud

Du undervisas av lärare från våra musikutbildningar.

Aktiviteter

På Hola lägger vi också stor vikt vid aktiviteter som ligger vid sidan om skolämnena. Det kan handla om gemensamma temadagar, föreläsningar, friskvård och andra schemabrytande aktiviteter som du som deltagare förväntas medverka på. Detta deltagande räknas in i det studieomdöme du kan erhålla av oss efter avslutad skolgång och som tillsammans med dina behörigheter ger dig möjlighet att söka till universitet och högskola.

Kontaktuppgifter till kursansvarig

Sofia Helin

E-postadress: sofia.helin@rvn.se

Telefonnummer: 076-172 59 35


Tillbaka till toppen