Några studenter sitter vid en skolbänk och studerar..

Allmän kurs gymnasienivå

Välkommen till Allmän kurs gymnasienivå på Hola Folkhögskola! Till oss kan du komma för att läsa in gymnasieämnen och uppnå behörighet till yrkeshögskola eller till universitet och högskola. Du kan också välja att läsa på Allmän kurs för att fräscha upp kunskaper och studieteknik, om det var länge sedan du gick i skola. Din studietid hos oss baseras på din tidigare skolgång och/eller yrkeserfarenhet, och varierar därför mellan ett och tre år.

Ämnen

På gymnasienivå kan du läsa svenska 1,2,3, engelska 5,6, matematik 1, 2,3,4, samhällskunskap 1, historia 1, religion 1 och naturkunskap 1. I några av dessa kurser kan du även läsa fortsättningskurser, beroende på intresse och utrymme i din studieplan. När du uppnått lägst godkänd nivå i ett ämne eller en kurs erhåller du ämnesbehörighet. Under läsåret har vi även ämnesövergripande teman som du behöver delta i för att uppnå behörighet i de enskilda kurserna.

För att kunna söka till kursen behöver du ha motsvarande kunskaper för grundskolenivå. 

Aktiviteter

På Hola lägger vi också stor vikt vid aktiviteter som ligger vid sidan om skolämnena. Det kan handla om gemensamma temadagar, föreläsningar och andra schemabrytande aktiviteter som du som deltagare förväntas medverka på. Detta deltagande räknas in i det studieomdöme du kan erhålla av oss efter avslutad skolgång och som tillsammans med dina behörigheter ger dig möjlighet att söka till universitet och högskola.

Kontaktuppgifter till kursansvarig

Sofia Helin

E-postadress: sofia.helin@rvn.se

Telefonnummer: 076-172 59 35


Tillbaka till toppen