Litterärt skrivande

Information om kursstarter med anledning av covid-19/coronaviruset

Från och med den 15 juni lättar Folkhälsomyndigheten på rekommendationerna om distansundervisning och det innebär att skolor och lärosäten kan återgå till en mer ordinarie verksamhet. Vi ser därmed fram emot en terminsstart i höst på plats på våra skolor med så normal studiesituation som möjligt.

Vi kommer förbereda för skolstarten med nödvändiga anpassningar av exempelvis klassrum, matsalar, köbildning m.m., vilket behövs för att kunna genomföra detta på ett så säkert sätt som möjligt. Om du har några frågor får du gärna kontakta kursansvarig.

Beslutet gäller tills vidare och till dess nya beslut fattas.

Grunderna i ett litterärt skrivande. Fokus ligger på skrivprocess, skrivandets hantverk, och den egna kreativa utvecklingen, hand i hand med den moderna litteraturen.

Kursbeskrivning

Under kursen får deltagarna möjlighet att lära sig skrivandets grunder och utveckla sitt eget skrivande. Fokus ligger på skrivprocess, skrivandets hantverk, och den egna kreativa utvecklingen, hand i hand med litteraturen. Vi går igenom olika skrivformer: prosa, poesi, biografi, essäistik och dramatik. Stor vikt läggs på läsandets roll i skrivandet genom studier av publicerad litteratur och respons på varandras texter. Stor vikt läggs också på det individuella, att hitta det egna uttrycket. Författarbesök fördjupar och vidgar undervisningen.

Ansökningskrav

Textprov och personligt brev. Skriv ett personligt brev, där du berättar om ditt skrivande, och vad du toppas att kursen skall innebära för dig, samt en reflektion kring att ägna ett läsår på folkhögskola. Bifoga en text i valfri genre (max 3 sidor) med en reflektion/kommentar där du berättar om din text. Texten får absolut vara ofärdig, den ska främst visa att du har ett intresse och ett tänkande kring ditt skrivande. Max 2500 ord (motsvarar ungefär 5 a4) Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av skrivarkurser, men ett intresse och en lust att skriva är meriterande.

Kursmoment

  • Att skriva skönlitteratur. Det egna skrivandet varvas med möten av olika genrer, litteraturhistoria och nutidsorientering i både svensk och aktuell världslitteratur. Författarbesök med fokus på den egna skrivprocessen.
  • Att skriva poesi. Deltagarna får prova olika poetiska former, från bunden till fri, i dialog med historiska och aktuella poeters verk. En fördjupning i språkets rytm och melodi, och möjligt samarbete med musikutbildningar på skolan.
  • Att skriva biografi. Deltagarna får möjlighet att använda sig av egna och andras livsberättelser som utgångspunkt i sitt skrivande. Hur man använder sig av egna erfarenheter och observationer för att fördjupa skrivandet. Etiska frågor i samband med att skriva om egna och andras liv diskuteras. Intervjuteknik och research. Möjligt samarbete med allmän kurs, etableringskurs och seniorkurser.
  • Att skriva essäer. Deltagarna får öva sitt skrivande genom att behandla aktuella vetenskapliga eller samhällsorienterade ämnen med en personlig, populär framtoning. Fördjupning i en egen poetik, ett skrivande om det egna skrivandet.
  • Att skriva dramatik. Dramaturgi och underliggande drivkrafter, undersöks i detta moment. Struktur, spänning, att skapa reaktioner i läsaren. Att gestalta genom rörelser, dialog, kroppsspråk och miljökulisser, övar ett skönlitterärt framställande även utanför scenen. Gästlärare med fokus på att skriva för scen eller film.

Mina Widdings CV (PDF)

Intervju med Mina i Västerbottenkuriren

Intervju i Tidningen Ångermanland (PDF)