Litterärt skrivande

Grunderna i ett litterärt skrivande. Fokus ligger på skrivprocess, skrivandets hantverk, och den egna kreativa utvecklingen, hand i hand med den moderna litteraturen.

Kursbeskrivning

Under kursen får deltagarna möjlighet att lära sig skrivandets grunder och utveckla sitt eget skrivande. Fokus ligger på skrivprocess, skrivandets hantverk, och den egna kreativa utvecklingen, i polemik med litteraturen. Vi går igenom olika genrer: prosa, poesi, biografi, essäistik och dramatik. Stor vikt läggs på läsandets roll i skrivandet genom studier av publicerad litteratur och respons på varandras texter. Författarbesök fördjupar och vidgar undervisningen.

Ansökningskrav 

Skriv ett personligt brev, där du berättar om ditt skrivande, och vad du tänker att kursen skall innebära för dig, samt en reflektion kring att ägna ett läsår på folkhögskola.

Bifoga en text i valfri genre (max 3 sidor) med en reflektion/kommentar där du berättar om din text. Texten kan vara ”i process” och behöver inte vara färdig, utan skall främst visa att du har ett intresse och ett tänkande kring ditt skrivande. Max 2500 ord (motsvarar ungefär 5 a4)

Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av skrivarkurser, men ett intresse och en lust att skriva är meriterande.

Kursmoment

  • Att skriva skönlitteratur. Det egna skrivandet varvas med möten av olika genrer, litteraturhistoria och nutidsorientering i både svensk och aktuell världslitteratur. Författarbesök med fokus på den egna skrivprocessen.
  • Att skriva poesi. Deltagarna får prova olika poetiska former, från bunden till fri, i dialog med historiska och akuella poeter. En fördjupning i språkets rytm och melodi, och möjligt samarbete med musikutbildningar på skolan.
  • Att skriva biografi. Deltagarna får möjlighet att använda sig av egna och andras livsberättelser som utgångspunkt i sitt skrivande. Etiska frågor i samband med att skriva om egna och andras liv diskuteras. Intervjuteknik och research. Möjligt samarbete med allmän kurs, etableringskurs och seniorkurser.
  • Att skriva essäer. Deltagarna får öva sitt skrivande genom att behandla aktuella vetenskapliga eller samhällsorienterade ämnen med en personlig, populär framtoning. Fördjupning i en egen poetik.
  • Att skriva dramatik. Dramaturgi och underliggande drivkrafter undersöks i detta moment. Att gestalta genom rörelser, dialog, kroppsspråk och miljökulisser, övar ett skönlitterärt framställande även utanför scenen. Gästlärare med fokus på att skriva för scen eller film.

Se även intervju med Mina