Kille med VR-glasögon som är imponerad

Spelutveckling

Branschen behöver dig!

Drömmer du om en karriär som spelutvecklare? Spelbranschen växer i en rasande fart och det finns därför goda möjligheter att komma ut i arbetslivet. Nu har du chansen av att inspireras av lugnet och naturen i Höga Kusten samtidigt som du får alla kunskaper du behöver för att ta dig ut i arbetslivet. 

Spelutveckling är ett komplext yrke. Vi på Hola kommmer att erbjuda två inriktningar som går parallellt och i symbios (med vissa delade kurser och gemensamma projekt). Det är en flertal baskurser som båda linjerna läser och ett antal specialiseringar.

 

Kursen ger dig:

● Grundläggande kunskaper om spelindustrins natur och processer.

● Grundläggande kunskaper om digitala målplattformar för spel.

● Förståelse för spelindustrins distribution och affärsmodeller.

● Färdigheter i att kunna kommunicera och leda arbetsgrupper.

● Färdigheter i att samarbeta.

● Kunskap använda de datorhjälpmedel och programvara som används i branschen.

● Förståelse för de modeller/verktyg som förekommer inom yrkesrollen.

● Kunskaper i att kommunicera på ett fackmannamässigt vis med yrkesmänniskor i branschen.

● Förmåga att tillämpa dina teoretiska kunskaper i en verklig arbetssituation.

● Förmåga att formulera och självständigt lösa problem som återfinns i arbetslivet.

● Kunskaper att redovisa skriftligt och muntligt.

 

Brinner du mer för Spelmusik? Läs mer om den kursen här

Samarbetspartners

Logotyp för Game On mid Sweden