Speldesign

Om du vill lära dig att bygga ett spel från grunden är det här utbildningen för dig. Under kursen kommer du få grundläggande kunskaper om spelindustrins natur och processer samt förståelse för de datorhjälpmedel och programvara som används i branschen.

Kursen ger dig:

● Grundläggande kunskaper om spelindustrins natur och processer.

● Grundläggande kunskaper om digitala målplattformar för spel.

● Förståelse för spelindustrins distribution och affärsmodeller.

● Färdigheter i att kunna kommunicera och leda arbetsgrupper.

● Färdigheter i att samarbeta.

● Kunskap använda de datorhjälpmedel och programvara som används i

branschen.

● Förståelse för de modeller/verktyg som förekommer inom yrkesrollen.

● Kunskaper i att kommunicera på ett fackmannamässigt vis med yrkesmänniskor i

branschen.

● Förmåga att tillämpa dina teoretiska kunskaper i en verklig arbetssituation.

● Förmåga att formulera och självständigt lösa problem som återfinns i arbetslivet.

● Kunskaper att redovisa skriftligt och muntligt.

 

Dator                                              
Du förväntas ha en egen speldator för dagligt arbete (”Bring-your-device”). Utbildningen tillhandahåller mjukvara.