Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

Information om kursstarter med anledning av covid-19/coronaviruset

Från och med den 15 juni lättar Folkhälsomyndigheten på rekommendationerna om distansundervisning och det innebär att skolor och lärosäten kan återgå till en mer ordinarie verksamhet. Vi ser därmed fram emot en terminsstart i höst på plats på våra skolor med så normal studiesituation som möjligt.

Vi kommer förbereda för skolstarten med nödvändiga anpassningar av exempelvis klassrum, matsalar, köbildning m.m., vilket behövs för att kunna genomföra detta på ett så säkert sätt som möjligt. Om du har några frågor får du gärna kontakta kursansvarig.

Beslutet gäller tills vidare och till dess nya beslut fattas.

Funderar du på att ta tag i dina studier men inte riktigt har tänkt klart? Kom till oss och fundera under tiden!

Hos oss kan du prova på om det här med att plugga är något för dig, just nu.
Vi repeterar olika ämnen, utvecklar din studieteknik och funderar tillsammans
över just ditt mål.

Syftet med kursen är att motivera dig till att slutföra dina studier och därmed öka
dina chanser till jobb.

Innehåll

  • Repetition i ämnena samhällskunskap, svenska, engelska och matematik
  • Arbete med motivation
  • Träning i studieteknik
  • Studiebesök på arbetsplatser

Utbildningen på folkhögskola bedrivs på heltid, det vill säga minst 20 timmar
per vecka. Övrig tid används för enskilda studier eller studier i grupp.

Individuell plan

Alla deltagare som anvisas till utbildningen får en skriftlig individuell handlingsplan som folkhögskolan utgår ifrån.

Ansökan och ersättning

Anmälan ska gå via Arbetsförmedlingen. Ta kontakt med din arbetsförmedlare,
denne kan även svara på vilken ersättning du kan få under tiden.

SMF är till för dig som  är arbetssökande mellan 16 och 24 år och som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan. Eller för dig som är fyllda 25 år och arbetssökande inom jobb- och utvecklingsgarantin.

Efter kursen

Efter genomförd kurs har du möjlighet att läsa vidare på Allmän kurs.
Skolan utfärdar ett intyg på genomförd kurs.

Se även Folkbildningsrådet