Några glada elever gör peace-tecken

Allmän kurs

Välkommen till Allmän kurs på Hola folkhögskola, Sollefteåfilialen!

Till oss kan du komma för att läsa in grund- eller gymnasieämnen, uppnå behörighet till yrkeshögskola eller till universitet eller högskola. Din studietid hos oss baseras på din tidigare skolgång och/eller yrkeserfarenhet, och varierar därför mellan ett och tre år.

De ämnen vi erbjuder på grundskolenivå är svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. På gymnasienivå kan du läsa svenska 1,2,3, engelska 5,6, matematik 1b, samhällskunskap 1a1, historia 1a1, religion 1 och naturkunskap 1a1. I de flesta ämnen på gymnasienivå kan du även läsa fortsättningskurser, beroende på intresse och utrymme i din studieplan. När du uppnått lägst godkänd nivå i ett ämne eller en kurs erhåller du en ämnesbehörighet. Under läsåret har vi även en del ämnesövergripande teman som varierar över åren.

På Hola lägger vi också stor vikt vid aktiviteter som ligger vid sidan om skolämnena. Det kan handla om gemensamma temadagar, föreläsningar och andra schemabrytande aktiviteter som du som deltagare förväntas medverka på. Detta deltagande räknas in i det studieomdöme du kan erhålla av oss efter avslutad skolgång och som tillsammans med dina behörigheter ger dig möjlighet att söka till universitet och högskola.

Denna kurs kommer att hållas i vår filial Sollefteå, Skärvstagården, plan KV, intill Sollefteå Sjukhus (se karta)

För att kunna söka till kursen behöver du ha fyllt 18 år.