Miljö för alla – hållbarhetsutbildning för nyanlända

Miljö för alla är ett utbildningsmaterial som syftar till att öka kunskapen hos nyanlända om miljö, klimat och resurshantering i Sverige. I detta utbildningsmaterial är fokus på beteendefrågor kopplat till avfallshantering, avlopp, energianvändning, och resande, även till fots.

Detta utbildningsmaterial vänder sig till nyanlända och asylsökande.

Filmerna är tänkta som utgångspunkt för samtal och fördjupningar enligt lärarhandledningarna. De är inte avsedda att visas utan uppföljande aktiviteter.

Utbildningsmaterialet togs fram och testades i pilotprojektet ”Hållbarhetsutbildning integration 2017”.

Initiativet togs av Region Västernorrland (då Landstinget Västernorrland) och samarbetspartner har varit

För mer information kontakta Monika Sundström, Hola folkhögskola, monika.sundstrom@hola.se, 070-303 29 20.


Tillbaka till toppen