Lärarhandledning Energi

Samling av samtalsfrågor

Bikupor

Med eller utan genomgång i helgrupp.

 1. Vad väckte filmen för frågor?
 2. Vad gav filmen för känsla?
 3. Vad gav filmen för tankar?
 4. Vad gav filmen för nya kunskaper?
 5. Vad tyckte du om filmen?
 6. Vad är fossila bränslen?
  Kol, olja, gas, uran. T ex bensin och diesel. Ämnen som legat i jordskorpan i miljontals år.
 7. Vad är förnyelsebar energi?
  Energi som hela tiden förnyas i naturen. Ursprungligen från solen. T ex biobränslen, solel, vindkraft, vågkraft, vattenkraft. Motsatsen till fossil energi.
 8. Hur produceras elektricitet i hemlandet?
 9. Hur produceras el i Sverige?
  2016: 40% vattenkraft, 40% atomkraft, 10% vindkraft, 10% kraftvärme, <1% solkraft.
 10. Vad är fjärrvärme?
  En gemensam förbränningspanna för ett stort område. Rörledningar i marken. Eldas främst med förnyelsebara bränslen. Bra rökrening.
 11. Vad är växthuseffekten?
  Jordens medeltemperatur höjs p.g.a ökande halter klimatgaser i atmosfären, t ex koldioxid, metan. De håller kvar värme på jorden som annars hade strålat ut i rymden.
 12. Vad händer just nu med klimatet på jorden? Hur märks det?
  Medeltemperaturen har snart ökat en grad sedan industrialismens början. Isar och permafrost smälter. Det ökar extremväder; orkaner, översvämningar, torka. Havsnivån höjs.
 13. Vad kan hända i framtiden om vi fortsätter använda fossila bränslen?
  Den billiga fossila energin blir dyr. Havet höjs. Stora landområden kommer under vatten. Stora skogsbränder. Extremväder. Svårt att odla. Klimatflyktingar.
 14. Säg något trevligt man kan göra utan att förstöra klimatet.
  Sova, vila, sjunga, läsa, umgås, leka, röra sig i naturen, bada ute…
 15. Hur vill Sverige gå före i klimatarbetet?
  Klimatlag införs. Målen om sänkta klimatgasutsläpp skärps i förhållande till Parisavtalet.
 16. Hur kan matproduktion påverka klimatet?
  Kvävegödsel är mycket energikrävande. Baljväxter binder själv luftkväve. Minskad humus i jorden ökar koldioxidutsläpp, t ex vid plöjning. Andra metoder som binder kol i marken är positivt, t ex naturbeten och plöjningsfritt jordbruk. Dieseldrivna traktorer och fossil-plast är negativt.
 17. Hur äter man klimatsmart?
  Ät mindre kött. Ät närproducerat. Ät efter säsong/ årstid. Ät rotfrukter baljväxter. Minska matsvinn, ta vara på rester. Ät ekologiskt odlad mat, märkt med KRAV eller EU-lövet. Gör egna groddar och skott. Odla egen mat.
 18. Hur kan vi spara värme där vi bor?
  Vädra snabbt med nerdragen radiatortermostat. Gardiner eller persienner för fönstren på natten. Sänk värmen i bostaden när man åker bort. Felanmäl trasiga tätningslister.
 19. Vad kan man göra om det är kallt i lägenheten?
  Klä på sig mer kläder. Undvik att möbler och gardiner täcker elementen. Kontrollera trasiga tätningslister och felanmäl vid behov.
 20. Hur kan vi spara el-energi?
  Släck lampor i tomma rum. Stäng av TV, dator et c som inte används. Köp elsnåla vitvaror. Frosta av frysen.  Snabba besök i kyl och frys. Tvätta på lägre temperatur. Förtvätta inte. Fyll disk- och tvättmaskin. Torka tvätt ute i stället för med torktumlare.
 21. Hur torkar du tvätten?
  Observera brandrisk om man hänger på elelement.
 22. Hur kan vi spara varmvatten?
  Diska och skölj i ho eller balja. Duscha i stället för att bada.  Stäng av dusch när man tvålar in sig. Stäng av vatten när man borstar tänderna.
 23. Varför är det bra att vädra kläder istället för att tvätta?
  Man spar varmvatten, el och tvättmedel. Kläderna slits inte utan håller längre. Mindre mikroplaster kommer ut i avloppet.
 24. Vem kontaktar man om något är fel i bostaden? Vad ska man anmäla?
  Bostadsbolaget.  Anmäl sånt som är trasigt i bostaden, droppande kranar, trasiga eller saknade tätningslister, spolande toalett.

Samling av praktiska övningar, visningsföremål och studiebesök

 1. Bordsutställning: Träkol, pellets, ved, flis
 2. Demonstrera en radiatortermostat vid vädring och vid gardiner/möbler för
 3. Frosta av ett frysskåp
 4. Besök fjärrvärmeverket
 5. Ta reda på vad som eldas i lokala fjärrvärmeverket
 6. Beräkna besparing med LED- lampor, gärna med uppgifter som deltagarna samlat in. Här finns en kalkylator för att hjälpa till med uträkningen: LEDkalylatorn (Förändringar: Kostnad för inköp av LED har minskat till ca 100–150 kr. Uppskattade livslängden har minskat till 25 000 timmar för LED, till 8 000 för lågenergi och till 3 000–5 000 timmar för halogen.)  
 7. Besök ett motorvärmaruttag. Visa hur man ställer in tiden.
 8. Jämför elleverantörers ursprung på elen (kärnkraft/vatten/ vind etc.)

Samling av värderingsövningar

Heta stolen

Utan kommentarer om inte någon vill säga något själv.

Jag som ställer mig upp

 1. har druckit kaffe i dag
 2. har ätit bröd idag
 3. har varit i Umeå
 4. tycker att jag märker klimatförändringar i mitt hemland
 5. har möbler framför element i bostaden
 6. försöker spara på värmen i bostaden
 7. försöker spara på el
 8. försöker spara på varmvatten
 9. diskar och sköljer i rinnande vatten
 10. stänger vattenkranen när jag borstar tänderna
 11. har frostat av frysen i min bostad
 12. använder vattenkokare i köket
 13. brukar vädra kläder
 14. vet vem jag skall ringa om något är fel i bostaden

Fyra hörn

Samtalet i hörnen är målet. Kan kommenteras efteråt.

Jag diskar

 1. med diskmaskin
 2. i balja eller ho med diskpropp
 3. i rinnande vatten
 4. Annat, öppet alternativ

Jag tänker på att spara el-energi

 1. alltid
 2. ibland
 3. aldrig
 4. Annat, öppet alternativ

Jag oror mig för klimatförändringarna

 1. varje dag
 2. ibland
 3. aldrig
 4. Annat, öppet alternativ

Filmer, dokument och webbsidor att visa              

Agenda 2030 på lätt svenska

Ny klimatlag ska minska utsläppen i trafiken med 70 procent (ur DN 1:20)

Ny klimatlag ska minska utsläpp med 85% (ur Expressen 1:49)

Energispartips (från Allmännyttans energispartips)

Parlör (sverigesallmännyta.se)

Film - Allmännyttans energisparkampanj 

Fjärrvärme. Filmer på Youtube:

Vattenfall - Så fungerar fjärrvärme (youtube.com) 3:43

Fortumvärme - Så fungerar fjärrvärme (youube.com)  3:06

Fjärrvärme gör vardagen lite bekvämare (youtube.com) 1:33

Jämför elleverantörer

http://www.elskling.se

http://www.elpriskollen.se