Två personer står med ryggen mot kameran och tittar upp på ett träd med gröna löv.

Permakultur

Denna kurs är en introduktion till permakultur.

Lär dig grunderna i permakulturdesign; där ett systemtänkande används för att bygga upp en plats, ett socialt sammanhang eller en verksamhet med inspiration från ekosystemens struktur. Där varje del fyller sin funktion i helheten, och de olika delarna samspelar.

Kursen består av både praktik och teori; du får lära dig de teoretiska grunderna i vad permakultur är och även prova på praktiska exempel i olika workshops. Under kursen görs ett antal studiebesök och en viktig del är också erfarenhetsutbyte inom gruppen.

Lärare Veronica Setterhall och Linda Ellegaard Nordström.

Kontaktuppgifter till kursansvarig

Linda Ellegaard Nordström

E-postadress: linda.nordstrom@rvn.se

Telefonnummer: 0612-856 06


Tillbaka till toppen