Ett kollage med fem bilder på växter och personer som planterar växter, borrar i trädstammar och håller bär i handen.

Permakultur

Denna kurs är en introduktion till permakultur.

Lär dig grunderna i permakulturdesign, där ett systemtänkande används för att bygga upp en plats, ett socialt sammanhang eller en verksamhet med inspiration från ekosystemens struktur. Där varje del fyller sin funktion i helheten och de olika delarna samspelar. Permakultur kan förstås på flera olika sätt, som ett designverktyg, en verktygslåda med olika tekniker och som en livsstil, där kunskaper från olika delar av permakultur omsätts i ens vardagliga liv. Under kursen får du smakprov på dessa olika perspektiv.

Kursens innehåll

Olika tekniker och förhållningssätt för odling kommer att tas upp, både för ettåriga och fleråriga växter. Detta kopplas till vidare perspektiv om kretslopp och ekologi för att bidra till ökad ekosystemförståelse. Ett viktigt syfte med permakultur är att bidra med konkreta lösningar som kan motverka klimatförändringar och utarmning av biologisk mångfald. Detta med sikte på att bli en positiv kraft för att öka den lokala resiliensen på en plats eller i ett socialt sammanhang.

Kursen består av både praktik och teori. Du får lära dig de teoretiska grunderna i vad permakultur är och även prova på praktiska exempel i olika workshops. Under kursen görs ett antal studiebesök och en viktig del är också erfarenhetsutbyte inom gruppen. Du kommer också att få tips på hur du kan fortsätta att lära dig mer om permakultur efter kursens slut.

Lärare på kursen är Veronica Setterhall och Linda Ellegaard Nordström.

Om du blivit antagen

Om du har blivit tilldelad en plats på kursen ska du logga in på ditt Schoolsoftkonto via länken nedan för att tacka ja eller nej.

Inloggningssida Schoolsoft

Kontaktuppgifter till kursansvarig

Linda Ellegaard Nordström

E-postadress: linda.nordstrom@rvn.se

Telefonnummer: 0612-856 06


Tillbaka till toppen