SI-Kurs 2022

Ett möte med Sverige

- i samarbete med Svenska Institutet sommaren 2022. 

Kursen vänder sig främst till universitetsstuderande i utlandet med svenska som främmande språk. Den vänder sig också till andra med motsvarande kunskaper och intresse för Sverige och det svenska språket. Målet är att ge dig en bra bild av det moderna och mångkulturella Sverige idag och välfärdssamhället i förändring. 

Kursplan SI 2022

Kursen har fokus på svenska språket och är uppdelad i fyra delar

  • Del ett omfattar svenska språket. Varierad undervisning där man arbetar med texter av olika slag, vokabulär, grammatik, uttalsövningar samt muntliga och skriftliga övningar.
  • Del två omfattar samhällsinformation. Diskussioner rörande aktuella samhällsfrågor och aktuell svensk debatt. Målet är att ge en varierad och rik bild av Sverige idag, det mångkulturella Sverige såväl som välfärdssamhällets förändring. Vi diskuterar politiska ståndpunkter såväl från EU som internationellt, och vilken påverkan det har på livet i Sverige. Del två innehåller även en Miljöutbildning som Hola Folkhögskola tagit fram.
  • Del tre omfattar svenska seder och bruk. Lektioner ägnas till stor del åt ämnen som rör svensk kultur, historia och samhällsliv.
  • Del fyra omfattar estetiska inslag som musik, måleri etc

Om Hola

Hola folkhögskola är belägen i Prästmon, en liten by med ca 200 invånare. Närmaste större samhälle är Nyland där service i form av affärer, vårdcentral mm. finns. Nyland ligger ca 8 km från Prästmon. Hola ligger mitt emellan kommunerna Kramfors och Sollefteå och det är ca 2,5 mil till vardera staden.

Skolan har 66 rum med egen dusch och toalett. Handikappanpassat boende finns också på skolan. Helpension inkluderar boende, alla måltider samt för-och eftermiddagskaffe

Kvällsaktiviteter

Filmkvällar, besök på lokala sommarkonserter, svenska seder och bruk såsom allsång och kräftskiva. Guidning till Torsåkers kyrka och föreläsning om häxprocesserna i Torsåker 1675.

Kontaktuppgifter 

Hola folkhögskola, SE- 870 52 Nyland, Sweden 

Telefon +46 612 856 01 

E-postadress: receptionen@hola.se

Hemsida: www.hola.se  


Tillbaka till toppen