Ny mätning - nöjda kursdeltagare vid folkhögskolorna

I en ny mätning av kvaliteten vid Hola, Ålsta och Örnsköldsviks folkhögskola får skolorna bra betyg av kursdeltagarna.

De allra flesta känner sig bättre rustade för arbetslivet och väl förberedda för högre studier efter studier på folkhögskolorna. På folkhögskolorna möts människor med olika bakgrund, erfarenhet och intressen.

Ett av kännetecknen för att läsa vid folkhögskola är den höga graden av tillgänglighet och öppenhet. I utvärderingen uppger nio av tio att de helt och hållet håller med om påståendet att "på folkhögskola är alla välkomna oavsett bakgrund".

Med Region Västernorrland som huvudman för folkhögskolorna är hälsa ett annat viktigt område. På frågan om den psykiska hälsan förbättrats under tiden på skolan svarar ungefär sju av tio ja. Lika många anser att den egna sociala kompetensen utvecklats.

Självklart är ett av de främsta målen att kursdeltagarna ska förberedas inför framtiden oavsett vad de ska vidare till. Fyra av fem svarar att de känner sig bättre rustade för vidare studier och arbete.

Resultat

  • 76-89% är bättre rustade för arbetslivet
  • 84-90% är bättre förberedda för högre studier
  • 72-77% har ökad förståelse för andra människor
  • 65-82% har förbättrat sin psykiska hälsa
  • 71-79% har förbättrat sin sociala kompetens
  • 93-97% % Anger att man helt och hållet eller till stor del håller med om att Folkhögskolan är en jämlik studiemiljö utan diskriminering
  • 86-100% Anger att man helt och hållet håller med om att ”På folkhögskola är alla välkomna oavsett bakgrund”

Fakta

Varje termin fyller kursdeltagarna vid Hola, Ålsta och Örnsköldsviks folkhögskola i en utvärdering som en del i kvalitetsarbetet.


Tillbaka till toppen