Kurator

Malin Berg

 

Mitt namn är Malin Berg och jag arbetar som kurator på Örnsköldsviks folkhögskola. Min uppgift är att medverka till att elevernas skoltid blir så bra som möjligt. Jag arbetar med psykosociala frågor och det kan röra sig om hur man mår, vad man tänker och funderar över. Det kan t.ex. handla om studier, ekonomi, identitet, självkänsla, våld/övergrepp, relationer, vänner, familj, framtid mm . Ingen fråga är för liten eller för stor för att prata om.

Samtalen kan vara av rådgivande, stödjande eller behandlande karaktär. Behöver man vidare kontakt med t.ex. sjukvård kan jag även hjälpa till med det. Att komma till mig är kostnadsfritt. Jag har dessutom tystnadsplikt, vilket innebär att ingen får reda på vad vi pratar om hos mig om du inte lämnat din tillåtelse till det.

Du kan komma enskilt eller i sällskap av en vän eller två! Jag kan också vara med vid gruppsamtal och jobbar även med förebyggande arbete av olika slag.