Hälsocoach grundkurs - distans 50% med närträffar

OBS! Inställd. Nästa intagning planeras till vårterminen 2021. Mer information kommer.

Detta är en distanskurs som riktar sig till dig som är intresserad av hälsofrågor och som vill veta mer om hälsa och coachning.

Under utbildningen lär du dig att coacha dig själv och andra till att nå uppsatta mål/visioner samt att må och prestera bättre både på individ- och gruppnivå.

Kursens syfte är att ge ökade kunskaper inom hälsoområdet, ge grundläggande kunskaper inom coachning, samt kunskaper om hur man använder sig av coachning på individ och gruppnivå.

Lärande sker genom litteraturstudier, föreläsningar, grupparbeten, samtal, studiebesök och praktiska övningar i coachande förhållningssätt.

Kursens övningsmoment innebär till stor del att man arbetar med sig själv och sina kurskamrater, och att man därigenom har möjlighet att påverka sin egen hälsa under kurstiden.

Kursinnehåll

  • Anatomi/fysiologi
  • Tränigslära
  • Kost 
  • Hälsocoaching
  • Hälsa, folkhälsa och hälsofrämjande arbete
  • Stress och komunikation
  • Kropp, självkänsla och självförtroende
  • Livstilsförändring och etik
  • Kultur, natur & hälsa
  • Hälsoekonomi och entreprenörskap

Under distansperioderna hemma håller du kontakt med dina lärare och med studerande främst via datorn och internet. Vi samtalar och lär tillsammans via den digitala lärplattformen It's Learning. Vi eftersträvar hög aktivitet på nätet.

Förkunskaper

Det krävs inga speciella förkunskaper för att söka kursen. Tillgång till dator är nödvändig.

Kursanordnare och geografisk placering 

Örnsköldsviks folkhögskola är ansvarig för innehåll och genomförande av kursen men de platsbundna träffarna genomförs med Hola folkhögskola som bas.