Matematik inför högskoleprovet

Kursen fokuserar både på den matematik som ligger till grund för högskoleprovets matematikuppgifter, men även på specifika knep som kan hjälpa dig att nå bättre resultat på högskoleprovets kvantitativa del.

Vi använder en kursplattform som heter It's learning, där finns det diskussionsforum och där läggs även material och inlämningsuppgifter ut. Det finns även möjlighet till handledning via Skype. Viss datavana krävs.