Hälsocoach med inriktning PT & kostrådgivning

Är en ettårig yrkesutbildning som är godkänd av Yrkesförbundet Kroppsterapeuterna. Vid godkänd kurs finns möjlighet att certifieras till personlig tränare (PT) och/eller kostrådgivare via Branschrådet för Hälsa.

Träning och kost är en stark  trend i dagens samhälle, utbildade coacher efterfrågas alltmer. För att möta upp efterfrågan utbildar vi Hälsocoacher med inriktning PT & kostrådgivning i ett helhetsperspektiv på hälsa.

Målgrupp
Du som vill coacha och inspirera människor till en bättre hälsa.
Du som vill utbilda dig till personlig tränare och kostrådgivare.

Utbildningens övergripande mål
Målet efter fullgjord utbildning  är att kunna använda sina färdigheter och kompetenser för att arbeta inom hälsosbranchen. Fokus är hälsoutveckling och coaching på både individ- och gruppnivå. Deltagaren skall även ha utvecklat förståelse för hälsofrämjande arbete på organisations- och samhällsnivå.

Under utbildningen läser du
Anatomi/fysiologi, träningslära, kost och näringslära, beteendevetenskap, ledarskap, coaching, samtalsmetodik, folkhälsa, natur/kultur/hälsa och hälsopedagogik.

Utöver det blir du utbildad gyminstruktör, lär dig göra konditionstest, genomgår kurser i FaR och Fyss, MI (motiverande samtal), hjärt- och lungräddning med hjärtstartare samt eget företagande. Studieresor sker till Fit for Life weekend i Stockholm och Österåsens hälsohem

Branschrådet För Hälsa

Branschrådet för Hälsa har till syfte att tydliggöra och höja kvaliteten inom folkhögskolornas hälsorelaterade utbildningar och stärka kursdeltagarnas konkurrenskraft inom hälsobranschen. Branschrådet för Hälsa (BFH) kvalitetssäkrar, samordnar och utfärdar certifieringar inom kostrådgivning, massage och personlig träning (PT).

Antagningskrav
Du ska ha godkänt treårigt gymnasium eller liknande utbildning