Friluftsliv & Företagande - Höga Kusten

Höga kustens natur och belägenhet gör området till ett hett turistmål där kultur, natur och upplevelser finns i närmast överflöd.

Den befintliga turistbranschen har ett stort behov av kompetenta guider och arbetare, men även nyföretagande inom denna näring är efterfrågat och har en stor potential för att lyckas.

Lokala upplevelser inom kultur, mat och natur är stark och växande trend inom turismen. För att möta upp dessa trender utbildar vi nu guider och entreprenörer i ett och samma paket.

Syfte
Att utveckla och finslipa deltagarnas färdigheter i vildmarken genom att färdas genom olika miljöer och årstider.

Att genom grupparbeten och guidningar öka deltagarnas färdigheter i ledarskap och situationshantering.

Att genom kulturell och historisk anknytning förmedla idéer, teorier och färdigheter inom friluftsliv och företagande baserat på upplevelseturism. Så som Själevads-andan, ekofilosofi, gruppsykologi, ledarskap, matlagning i naturen och hantverk.

Att lära känna och uppleva naturen och dess fyra årstider genom färder på 1-4 dagar.

Att återupptäcka naturens skafferi med örtvandringar och matlagningsuppgifter.

Målgrupp

  • Du som vill leda och inspirera människor till att vistas ute i naturen.
  • Du som vill skapa och jobba med produkter inspirerade av naturen.
  • Du som vill uppleva den kultur och natur som finns kring höga kusten

Utbildningens övergripande mål
Målet efter fullgjord utbildning är att ha goda kunskaper om att vistas i naturen för en säker och behaglig upplevelse, både i grupp och som enskild person. Målet är också att idéer och tankar sprungen ur och omkring den kultur som naturen erbjuder ska få utlopp för att kunna omsättas i praktiken till företagsamhet.

Under utbildningen läser du
Friluftsliv, pedagogik, marknadsföring, entreprenörskap, beteendevetenskap, ledarskap, naturgastronomi och natur/kultur/mat med lokal förankring.

Utöver det blir du utbildad i guidning, hjärt- och lungräddning med hjärtstartare samt eget företagande. Studieresor sker till olika destinationer inom Höga Kusten.

Efter utbildningen?
Efter utbildningen har du, utöver att ha skaffat eller förfinat redan befintliga färdigheter kring friluftsliv, även fått erfarenheter och kunskaper för att bli en skicklig guide. Detta tillsammans med kunskapen om hur ett företag startas, underhålls och marknadsförs ger dig goda grunder för att driva ett företag inom upplevelseturism och natur. 

Ubildningen är en ettårig yrkesutbildning