Etableringskurs

Information om kursstarter med anledning av covid-19/coronaviruset

Från och med den 15 juni lättar Folkhälsomyndigheten på rekommendationerna om distansundervisning och det innebär att skolor och lärosäten kan återgå till en mer ordinarie verksamhet. Vi ser därmed fram emot en terminsstart i höst på plats på våra skolor med så normal studiesituation som möjligt.

Vi kommer förbereda för skolstarten med nödvändiga anpassningar av exempelvis klassrum, matsalar, köbildning m.m., vilket behövs för att kunna genomföra detta på ett så säkert sätt som möjligt. Om du har några frågor får du gärna kontakta kursansvarig.

Beslutet gäller tills vidare och till dess nya beslut fattas.

Etableringskurs är till för dig som är nyanländ till Sverige och inskriven på Arbetsförmedlingen.

Vill du läsa svenska på ett roligt sätt och i din egen takt?

På Etableringskursen blandas undervisning i svenska med samhällskunskap, personlig utveckling, yrkesteori/arbetsmarknadskunskap, studiebesök och deltagande i  skolans gemensamma aktiviteter. Studierna byggs upp för att vara arbetsförberedande och samhällsorienterande. Utbildningen genomförs utifrån folkbildningens arbetssätt och anpassas efter individens förutsättningar och behov.

Du som genomgått utbildningen erhåller ett kompetensintyg, som ska kunna ligga till grund för validering för fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen. Intyget ska även kunna användas i kartläggningen vid intag till SFI.

Ansökan

Arbetsförmedlingen anvisar deltagare till kursen. Du som vill delta i utbildningen vänder dig till din Arbetsförmedling.

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar som rör kursen? Kontakta oss gärna.