En grupp personen paddlar kajak inne i en hamn med små röda stugor vid stranden.

Havsledare

OBS! Inställd kurs

Kursen pausas och kommer inte att erbjudas under läsåret 2023/2024. Förhoppningsvis har vi möjlighet att genomföra kursen återigen under 2024.

”Tajgan är ditt hem, havet din moder”. Sverige har en fantastisk kust och den är bäst att uppleva från havet. Efter avklarade studier på kursen Naturguide - Höga Kusten kan du välja att fördjupa dig i kursen Havsledare.

Under denna fördjupningstermin fokuserar vi på paddling, främst kajak. Du kommer få lära dig att guida och skapa upplevelser på vattenvägar och på havet. Du kommer även få fördjupa dig inom företagande och entreprenörskap och lägga grunden för ett eventuellt företag.

I kursen ingår bland annat:

Kursens uppbyggnad

Under 2023 kommer kursen Havsledare bestå av två delar, en uppstartsvecka i juni och en hösttermin som är förskjuten och startar en vecka innan våra resterande kurser.

Uppstartsveckan, vecka 24, går på 100% studietakt och innebär obligatorisk närvaro. Det vill säga du måste ha sökt och deltagit i uppstartsveckan för att kunna påbörja kursen som startar hösten 2023. Du behöver därmed söka till två kurser, uppstartsveckan och höstterminen, för att gå denna fördjupningstermin. Höstterminens kurstider är vecka 33-50 och den delen av kursen går på 50% studietakt.

På båda kurserna, Naturguide - Höga Kusten och Havsledare, följer vi Svenska kanotförbundets utbildningsplan för havskajakledare och vi följer även Paddelpassets ramverk.

Antagningskrav:

  • Diplomerad naturguide genom godkänt deltagande i kursen Naturguide - Höga Kusten
  • Godkänt deltagande på uppstartsveckan, vecka 24
  • Simkunnighet 200 meter

Kontaktuppgifter till kursansvarig

Tobias Markusson

Telefon: 072-218 31 02

E-postadress: tobias.markusson@rvn.se


Tillbaka till toppen