Hälsocoach med inriktning PT & kostrådgivning

Är en ettårig yrkesutbildning som är godkänd av Yrkesförbundet Kroppsterapeuterna. Vid godkänd kurs finns möjlighet att certifieras till personlig tränare (PT) och/eller kostrådgivare via Branschrådet för Hälsa.

Träning och kost är en stark  trend i dagens samhälle, utbildade coacher efterfrågas alltmer. För att möta upp efterfrågan utbildar vi Hälsocoacher med inriktning PT & kostrådgivning i ett helhetsperspektiv på hälsa.

Målgrupp
Du som vill coacha och inspirera människor till en bättre hälsa.
Du som vill utbilda dig till personlig tränare och kostrådgivare.

Utbildningens övergripande mål
Målet efter fullgjord utbildning  är att kunna använda sina färdigheter och kompetenser för att arbeta inom hälsosbranchen. Fokus är hälsoutveckling och coaching på både individ- och gruppnivå. Deltagaren skall även ha utvecklat förståelse för hälsofrämjande arbete på organisations- och samhällsnivå.

Under utbildningen läser du
Anatomi/fysiologi, träningslära, kost och näringslära, beteendevetenskap, ledarskap, coaching, samtalsmetodik, folkhälsa, natur/kultur/hälsa och hälsopedagogik.

Utöver det blir du utbildad gyminstruktör, lär dig göra konditionstest, genomgår kurser i FaR och Fyss, MI (motiverande samtal), hjärt- och lungräddning med hjärtstartare samt eget företagande. Studieresor sker till hälsomässan Allt för hälsan i Stockholm och Österåsens hälsohem utan för Sollefteå

Antagningskrav
Du ska ha godkänt treårigt gymnasium eller liknande utbildning

Branschrådet För Hälsa

Branschrådet för Hälsa har till syfte att tydliggöra och höja kvaliteten inom folkhögskolornas hälsorelaterade utbildningar och stärka kursdeltagarnas konkurrenskraft inom hälsobranschen. Branschrådet för Hälsa (BFH) kvalitetssäkrar, samordnar och utfärdar certifieringar inom kostrådgivning, massage och personlig träning (PT).

Vi är medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Kroppsterapeuterna bildades 2001 och har på några år etablerat sig som det ledande förbundet och företrädaren på marknaden. Sammanslagningen av Svenska Massörers Riksförbund (SMRF) och Svenska Kroppsterapeuters Riksförbund (SKR) blev starten för förbundet som idag har en stor bredd av behandlande terapeuter på friskvårdsmarknaden.

Som en följd av marknadens utveckling tog förbundet 2012 beslutet att öppna för medlemskap inom andra yrkeskategorier inom friskvården – personliga tränare och friskvårdskonsulter/hälsopedagoger. Inget kontroversiellt i sig eftersom så många medlemmar redan har den bredden i sina verksamheter. Däremot blev det en viktig signal till de utbildare i branschen vars elever inte har något förbund att ansluta sig till.

Sedan hösten 2012 finns ett affärsnätverk bestående av branschföreträdande företag och utbildare i anslutning till förbundet. De dryga 50 företagen representerar merparten av branschen. Företagen säljer tjänster, varor eller utbildningar till medlemmarna.

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund är friskvårdsbranschens ledande opinionsbildare. Till exempel när det gäller förslaget om ett BOT-avdrag (se även botavdraget.se). Vi arbetar uthålligt och långsiktigt för att förverkliga de mål som vi formulerat för framtiden.