Hälsocoach med inriktning Personlig Tränare, Kostrådgivare och Massör

Vi är stolta över att erbjuda dig en bred och innehållsrik yrkesutbildning.

Vilket ger dig färdigheter, kunskaper och kompetenser inom områdena
hälsa, träning, kost och massage.

Vilket alla är har en stark position inom hälsoområdet i dagens samhälle.

Utbildade professionella coacher efterfrågas.

Utbildning ger dig möjlighet att arbeta med människor i alla åldrar för att             inspirera till en bibehållen god hälsa.

Vi ger dig kunskaper för att professionellt kunna leda andra i hälsofrämjande insatser, med fokus på livsstilsfaktorer som exempelvis sömn, kost, stress och fysisk aktivitet. 

Med stöd av våra kompetenta och branschnära pedagoger ges du de bästa förutsättningarna för att kunna arbeta inom hälsobranschen.

Vi erbjuder även bostadsgaranti via studentboende i Örnsköldsvik.

Målgrupp

  • Du som vill coacha och inspirera människor till en bättre hälsa.
  • Du som vill vidareutbilda dig till personlig tränare, kostrådgivare och massör

Utbildningens övergripande mål
Målet efter fullgjord utbildning är att kunna använda dina färdigheter och kompetenser för att arbeta inom hälsobranschen. Fokus är hälsoutveckling och coaching på både individ- och gruppnivå. Du skall även ha utvecklat förståelse för hälsofrämjande arbete på organisations- och samhällsnivå.

Under utbildningen läser du Anatomi/fysiologi, träningslära, kost och näringslära, massage, beteendevetenskap, ledarskap, coaching, samtalsmetodik, folkhälsa, natur/kultur/hälsa och hälsopedagogik.

Utöver det blir du utbildad gyminstruktör, lär dig göra konditionstest, genomgår kurser i FaR och Fyss, MI (motiverande samtal), hjärt- och lungräddning med hjärtstartare samt eget företagande. Studieresor sker till hälsomässan Allt för hälsan i Stockholm och Österåsens hälsohem utanför Sollefteå

Antagningskrav
Du ska ha godkänt treårigt gymnasium eller liknande utbildning

Kvalitetssäkring och certifiering
Vår utbildning kvalitetssäkras av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund och Branschrådet för hälsa.

Efter avslutad Hälsocoach utbildning kan du söka till en tredje termin och certifiera dig till Personlig Tränare, Kostrådgivare och Massör

Ett godkänt certifikat skapar goda förutsättningar för anställning.

Branschrådet För Hälsa

Branschrådet för Hälsa har till syfte att tydliggöra och höja kvaliteten inom folkhögskolornas hälsorelaterade utbildningar och stärka kursdeltagarnas konkurrenskraft inom hälsobranschen. Branschrådet för Hälsa (BFH) kvalitetssäkrar, samordnar och utfärdar certifieringar inom kostrådgivning, massage och personlig träning (PT).

Vi är medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Kroppsterapeuterna bildades 2001 och har på några år etablerat sig som det ledande förbundet och företrädaren på marknaden. Sammanslagningen av Svenska Massörers Riksförbund (SMRF) och Svenska Kroppsterapeuters Riksförbund (SKR) blev starten för förbundet som idag har en stor bredd av behandlande terapeuter på friskvårdsmarknaden.

Som en följd av marknadens utveckling tog förbundet 2012 beslutet att öppna för medlemskap inom andra yrkeskategorier inom friskvården – personliga tränare och friskvårdskonsulter/hälsopedagoger. Inget kontroversiellt i sig eftersom så många medlemmar redan har den bredden i sina verksamheter. Däremot blev det en viktig signal till de utbildare i branschen vars elever inte har något förbund att ansluta sig till.

Sedan hösten 2012 finns ett affärsnätverk bestående av branschföreträdande företag och utbildare i anslutning till förbundet. De dryga 50 företagen representerar merparten av branschen. Företagen säljer tjänster, varor eller utbildningar till medlemmarna.

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund är friskvårdsbranschens ledande opinionsbildare. Till exempel när det gäller förslaget om ett BOT-avdrag (se även botavdraget.se). Vi arbetar uthålligt och långsiktigt för att förverkliga de mål som vi formulerat för framtiden.