Världens kvinnor - yrkesinriktning mot köksbiträde

Världens kvinnor - yrkesinriktning mot köksbiträde är en kurs för dig som är intresserad av matlagning och köksarbete och vill kombinera studierna med yrkessvenska.

Kursbeskrivning

Genom praktiska studier i köket ska du få tillräckliga yrkes- och svenskakunskaper för att kunna arbeta som köksbiträde. Det finns även möjlighet att läsa in behörighet i svenska som andra språk.

Utbildningen vänder sig till utlandsfödda kvinnor och är ett jobbspår i samverkan med Kostavdelningen på Örnsköldsviks kommun och Arbetsförmedlingen. Utbildningen sker i nära samarbete med dessa aktörer.

En dag i veckan har vi metodmatlagning där vi lär oss grunderna i matlagning och samtidigt tränar yrkessvenska. Under veckan har du arbetsplatsförlagt lärande i ett kök på en arbetsplats i kommunen.

Kursens innehåll

  • Livsmedelskunskap
  • Näringslära
  • Matlagningskunskap
  • Metodmatlagning
  • Svenska som andraspråk
  • Yrkessvenska
  • Arbetsplatsförlagt lärande/Praktik i kommunens kök