Världens kvinnor - yrkesutbildning till köksbiträde

- med språkstödjande undervisning

Information om kursstarter med anledning av covid-19/coronaviruset

Från och med den 15 juni lättar Folkhälsomyndigheten på rekommendationerna om distansundervisning och det innebär att skolor och lärosäten kan återgå till en mer ordinarie verksamhet. Vi ser därmed fram emot en terminsstart i höst på plats på våra skolor med så normal studiesituation som möjligt.

Vi kommer förbereda för skolstarten med nödvändiga anpassningar av exempelvis klassrum, matsalar, köbildning m.m., vilket behövs för att kunna genomföra detta på ett så säkert sätt som möjligt. Om du har några frågor får du gärna kontakta kursansvarig.

Beslutet gäller tills vidare och till dess nya beslut fattas.

Världens kvinnor - yrkesutbildning till köksbiträde är en kurs för dig som är utlandsfödd kvinna, är intresserad av matlagning och köksarbete och vill kombinera en yrkesutbildning med studier i svenska.

Kursen passar dig som:

 • är utlandsfödd kvinna
 • är intresserad av mat, matlagning och köksarbete
 • vill kombinera en yrkesutbildning med studier i svenska

Kursens mål

Genom teoretiska studier och kökspraktik får du de yrkes- och språkkunskaper som krävs för att arbeta som köksbiträde eller söka vidare till kockutbildning.

Metodmatlagning

Vi lär oss grunderna i matlagning samtidigt som vi tränar yrkessvenska.

Arbetsplastförlagt lärande (APL)

Du får praktik i ett kök på en arbetsplats i kommunen.

Svenska

Studierna kan ge dig behörighet i svenska som andra språk (SVA) på grundskolenivå.

Kursens innehåll:

 • Livsmedelskunskap
 • Livsmedelshygien
 • Specialkost
 • Näringslära
 • Matlagningskunskap
 • Svenska
 • Yrkessvenska
 • Arbetsplatsförlagt lärande (APL)/Praktik

Utbildningen är ett jobbspår i samverkan med Örnsköldsviks kommuns kostavdelning och Arbetsförmedlingen.