Allmän kurs Grund

2018-10-19 11:22

Riktar sig till dig som vill bli klar med studierna på grundskolenivå och samtidigt förbereda dig för studier på gymnasienivå.

Kursen är också ett bra val för dig som har ett annat modersmål än svenska, men har kunskaper motsvarande godkänd på SFI D. Studier i svenska utgör en betydande del av kursplanen.

Att införskaffa goda kunskaper i svenska och aktivt arbeta med ökad läsförståelse och utvidgat ordförråd underlättar även inhämtning av kunskap och färdigheter i andra ämnen.

Läs mer här