Illustration av coronaviruset

Information om Coronaviruset

2020-03-16 10:56

Vi följer kontinuerligt rapporteringen från ansvariga myndigheter och agerar i enlighet med deras anvisningar gällande Coronaviruset.

De allmänna rekommendationerna är att hålla en god handhygien, nysa och hosta i armvecket och stanna hemma om du är sjuk. Om du har symptom på luftvägssmitta ska du begränsa dina kontakter så inte smitta sprids. Efter att symptomen har försvunnit ska du stanna hemma i två dagar.

Om man som deltagare eller personal varit eller själv har haft kontakt med personer som varit i någon av riskzonerna ska man stanna hemma och kontakta skolan för mer information.

När det gäller externa gäster får ni gärna besöka skolan om ni inte är sjuka men vi ber er vara försiktiga och följa de allmänna råden.

Allmänna råd för att förebygga luftvägssmitta

  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.
  • Undvik nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Mer information

För mer information om Coronaviruset i allmänhet hänvisar vi i första hand till Folkhälsomyndighetens hemsida som uppdateras dagligen. Behöver du mer specifik information kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida


Tillbaka till toppen