Om demokrati och folkbildning på Folkbildningstinget 2019

2019-08-22 15:42

Under onsdagen vecka 33 medverkade alla regionens folkhögskolor i en heldag med föreläsningar och diskussioner på Västernorrlands museum i Härnösand och vi var självklart på plats.

Temat var demokrati och ämnen som rasism, integration och socialisering varvades med kloka ord och texter på temat lästa av Lars T Johansson. Historikern Lena Berggren från Umeå Universitet pratade om rasismen idag och betonade att vi behöver vara självreflexiva och källkritiska.

Ett panelsamtal med ledning av Gunilla Kindstrand tog vid där Maria Sundbom Ressaissi från Folkbildningsrådet och Niklas Cherhalmi från Arbetets museum diskuterade folkbildningen kopplad till delaktighet i samhället samt olika hot mot demokratin, där folkbildningen kan ha en stor påverkan genom bland annat lokalt engagemang och genom att vara en arena för åsikter.

Dagen avslutades på ett färgsprakande sätt med Pa Modou Badjie som med dans och sång samt starka berättelser från sin uppväxt visade oss hur vi behöver bryta barriärer, öppna upp för nyfikenhet och social kontakt med främmande. Hans tydliga exempel på helt olika regler kring socialisering som möts i vårt samhälle gjorde det klart att #vimåsteprata, vilket var hela folkbildningstingets ledord. För, som Pa Modou sa, ingen demokrati kan ju byggas utan att vi kan hälsa på varandra.