Carina Nordin, ansvarig för studien.

Projekt: Socialt företagande som folkhögskolekurs

2020-05-07 14:49

I detta nu pågår ett mycket intressant projekt där vi med hjälp av Region Västernorrland och Coompanion Västernorrland undersöker möjligheten till en folkhögskolekurs kring socialt företagande.

Just nu arbetar vi på Örnsköldsviks folkhögskola med en förstudie där vi undersöker möjligheten att skapa och starta en kurs i socialt företagande på folkhögskola. Ett spännande arbete som pågår under tre månader där både Region Västernorrland och Coompanion Västernorrland, som arbetar med kooperativ utveckling, finns med på olika sätt under resans gång.

Socialt företagande innebär att man bedriver affärsmässig verksamhet med målet att uppnå samhällsnytta. Sociala företag har gemensamt att de vill lösa en samhällsutmaning av något slag, exempelvis en levande landsbygd, en bättre integration eller en inkluderande arbetsmarknad.

Många intressanta samtal, frågeställningar och erfarenheter av socialt företagande kommer oss till del, vilket vi är glada för. Det är Carina Nordin, pedagog här på folkhögskolan, som håller i studien. Hör gärna av dig till henne om du har erfarenhet av social företagande och vill dela med dig av din resa. Alla samlade erfarenheter om vad som behövs för att vara rustad inför ett socialt företagande är värdefulla steg på vägen!

Du når Carina via e-post på carina.nordin@ofhs.se. Förstudien pågår fram till månadsskiftet maj/juni.