Uppdaterade förhållningsregler

2021-11-22 11:29

Idag har det kommit nya förhållningsregler angående Covid-19.

Så länge ska du stanna hemma

Både vaccinerade och ovaccinerade bör testa sig vid symtom

De här rekommendationerna gäller från och med den 22/11. 

  • Var uppmärksam på symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
  • Stanna hemma om du får dessa eller andra symtom på luftvägsinfektion.
  • Testa dig för covid-19 om du får symtom. Det gäller både dig som är ovaccinerad och dig som är vaccinerad. Barn som ännu inte börjat förskoleklass och de som haft konstaterad covid-19 senaste halvåret behöver inte testa sig. 
  • Genom att stanna hemma när du får symtom minskar du spridningen av covid-19 och andra infektioner som influensa och RS-virus.
  • Även om du får ett negativt testsvar för covid-19 bör du fortsätta stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när du får symtom på luftvägsinfektion. Det minskar spridningen av andra infektioner.
  • Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller råd om var du kan söka vård. Det gäller särskilt personer i riskgrupp som kan behöva behandling även för andra sjukdomar än covid-19, som till exempel influensa.

Informationen kan läsas i sin helhet på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

www.folkhalsomyndigheten.se (Extern webbsida)