Illustration av Coronaviruset i rött

Covid-19 och Örnsköldsviks folkhögskola

Här hittar du den senaste informationen som rör Örnsköldsviks folkhögskolas verksamhet med anledning av Covid-19. Det är viktigt att vi alla följer och respekterar de riktlinjer och restriktioner som finns för att minska smittspridningen.

Anpassningar för att minska smittspridning

Fortsätt följa de allmänna råden

För att bromsa smittan är det viktigt att du både följer de skärpta allmänna råden i Region Västernorrland samt även följer de allmänna råden:

  • Tvätta händerna. Ofta.
  • Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Testa dig om du har symtom.

Så länge ska du stanna hemma

Tiden för hur länge den som har bekräftad covid-19 minst bör stanna hemma kortas till fem dagar. Även i fortsättningen gäller att man ska ha varit återställd inklusive feberfri i 48 timmar.

För dig som bor med en person som testat potitivt för Covid-19

När en person testar positivt för covid-19 får de som bor i samma hushåll förhållningsregler om att stanna hemma i fem dagar räknat från den dag personen i hushållet som testat positivt provtog sig. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer, oavsett om man har symtom eller inte och oavsett ålder.

Den som inte får symtom och/eller har fått ett negativt provsvar kan gå tillbaka till sina dagliga aktiviteter fem dagar efter det att personen i deras hushåll testade positivt. Det är fortfarande viktigt att vara vaksam på nytillkomna symtom.

Följande grupper undantas från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i samma hushåll är sjuk:

  • De som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre)
  • Personer som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna
  • Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet, som inte uppfyller något av ovanstående kriterier för undantag, förutsatt att riskreducerande åtgärder införs. Arbetsgivare informerar de som berörs.

De som bor i samma hushåll som någon som är sjuk i covid-19 och är undantagna från förhållningsregler om att stanna hemma från jobb och skola bör fortsätta att undvika nära kontakter i den mån det är möjligt, och helt undvika nära kontakter utanför arbetet eller skolan. Alla, även de som är undantagna, bör i första hand arbeta hemifrån så långt som möjligt.

Informationen kan läsas i sin helhet på krisberedskap.se (extern sida).

Ta del av bekräftad information från myndigheterna

Det är viktigt att du tar del av bekräftad information från ansvariga myndigheter rörande Covid-19. 

Krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten.se

1177 Vårdguiden - Region Västernorrland

Region Västernorrland

CSN och distansundervisning

Som deltagare har man rätt till studiemedel även vid distansundervisning. Via länken nedan kan du läsa mer om vad som gäller kring CSN under coronapandemin.

CSN - Med anledning av coronapandemin


Tillbaka till toppen