Närvaroregler och rapporteringssytem

Närvaro och frånvaro registreras löpande i skolans närvaroprogram. Sjukdom meddelas via telefon, sms eller mail till skolans expedition.

Deltagare med återkommande hög frånvaro kallas till samtal med kursansvarig och/eller kurator för att kartlägga orsak och hitta strategier för högre närvaro. Vid fortsatt frånvaro ges skriftlig varning. Fortsätter frånvaron avskiljs deltagaren från studierna.

Skolans närvaroregler beskrivs i det studerandekontrakt som varje deltagare tecknar med skolan.