Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Vad är palliativ vård?

Med palliativ vård menas lindrande vård till patienter med obotliga symtomgivande sjukdomar oavsett diagnos (demens, cancer, hjärtsvikt, KOL etc.) Palliativ vård inbegriper vanligen en tidig fas som är lång och en sen fas som är kort, det vill säga dagar, veckor eller någon månad.

Palliativ vård i livets slutskede

Palliativ vård som ges under patientens sista tid i livet när målet med vården är att lindra lidande och främja livskvalitet.

Livets slutskede innebär att döden är oundviklig inom en överskådlig framtid och det huvudsakliga målet med vården ändras från att vara livsförlängande till att vara lindrande. Vid övergången till palliativ vård i livets slutskede genomförs brytpunktssamtal.

Allmän palliativ vård

Palliativ vård som ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård.

Allmän palliativ vård och omsorg kan och ska bedrivas inom olika vårdformer såsom akutsjukhus och kommunala vård- och omsorgsboenden eller i hemsjukvården. För att uppnå en god palliativ vård är samverkan mellan olika vårdgivare en förutsättning.

Specialiserad palliativ vård

Palliativ vård som ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov, och som utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård. Patienten kan få specialiserad palliativ vård inom en specialiserad palliativ verksamhet, eller inom en verksamhet som bedriver allmän palliativ vård med stöd från ett palliativt konsultteam.

Specialiserad sjukvård i hemmet - SSIH 

SSIH - Specialiserad Sjukvård i Hemmet är en alternativ vårdform för patienter som annars skulle behöva sjukhusvård. Genom tillgänglighet och kontinuitet försöker vi att skapa trygghet så att vården hemma ska fungera bra. Vi arbetar i team.

Våra team

I våra team finns kompetens från olika yrkesgrupper som läkare, sjuksköterskor och distriktssköterskor. Vi har även möjlighet att konsultera kurator, dietist, arbetsterapeut och sjukgymnast. Vår kompetens erbjuder förutom stöd och samordning hjälp med olika behandlingar av avancerad karaktär som ej kan tillgodoses inom basal hemsjukvård.

Förutsättningar för vårt team inom SSIH

Vid behov av avancerad hemsjukvård skrivs remiss av behandlande läkare till SSIH.