Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Asylsökande och flyktingar

Vård till asylsökande ska ske enligt lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård för asylsökande med flera.

I Västernorrland har:

  • asylsökande barn (under 18 år) rätt till den sjukvård och tandvård de behöver på samma villkor som andra barn bosatta i Sverige. Barn och ungdomar under 20 år har gratis sjukvård. 
  • personer som fyllt 18 år har från och med 1 januari 2017 rätt till hälso- och sjukvård på samma villkor som folkbokförda i Västernorrlands län.
  • personer som fyllt 18 år rätt till akut tandvård samt tandvård som inte kan anstå. Den ansvarige tandläkare bestämmer vad som är vård som inte kan anstå.

Papperslösa har samma rättigheter som asylsökande. Kvotflyktingar och anhöriginvandrare som är folkbokförda i Sverige har samma rättigheter till sjukvård som övriga invånare som är folkbokförda i landet. 

Information från andra

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos (folkhalsomyndigheten.se)