Barnhälsovård - för vårdgivare

Här hittar vårdpersonal barnhälsovårdsrapporter och information från regionens barnhälsovårdssamordnare.

För invånare: 

Barnavårdscentraler finns vid samtliga hälso-/vårdcentraler i Vårdval Västernorrland. Varje hälso-/vårdcentral har ansvar för den egna barnavårdscentralen.

Information och kontaktuppgifter till länets barnavårdscentraler hittar du på 1177.se. För råd och stöd om barns hälsa se

Barn och gravid - 1177 Vårdguiden

Barnhälsovårdens mål

Barnhälsovårdens mål regleras av Socialstyrelsens allmänna råd och konventionen om barns rättigheter:
- främja barnens hälsa, trygghet och utveckling, samt att stödja föräldrar i ett aktivt föräldraskap.


Tillbaka till toppen