Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Nyheter

2020-06-30 Behandlingslinje Fotproblem hos vuxna har godkänts av regionledningen. 

2020-06-26  Palliativ vård har justerats med införande av begreppen förhandsplanering av vård och behandlingslingsbegränsningar.

2020-06-09 Behandlingslinjerna för Svår mensvärk, Fysisk aktivitet och Rökavvänjning har nyligen reviderats. 

2020-05-18 Behandlingslinjen för Sekundärprofylax vid ischemisk hjärtsjukdom har reviderats varvid bl.a. en ny patientbroschyr tagits fram.

2020-04-22 En ny behandlingslinje för Fotproblem har tagits fram och lagts ut på remiss. Remisstiden är 2020-04-22–2020-05-13.

2020-04-17 Behandlingslinjen för Depressionstillstånd hos vuxna har uppdaterats med justeringar framför allt i rutan utredning i primärvård och läkemedelsbehandling. Även i behandlingslinjen för Ångestsyndrom hos vuxna har smärre förändringar gjorts. 

2020-04-02 Behandlingslinjen för Förhöjt PSA-värde är på grund av rådande covid-19-pandemi justerad, giltig under tiden
2020-04-01 - 2020-09-30.

2020-02-17 
Behandlingslinjen för Hudförändring bål och extremiteter
är godkänd.

2020-01-27 
Behandlingslinjen för Palliativ vård har reviderats. 
Smärre justeringar gjorda i filen Injektionsläkemedel för symtomlindring, och brochyren "Vad kan jag göra" (palliativa egenvårdsråd) är uppdaterad.

2020-01-02
I behandlingslinjen för Osteoporos har patientinformation för Tridepos lagts till, och patientinformationerna för zoledronsyra och Prolia har blivit uppdaterade.

2019-11-18
Direktlänk från NCS Cross till Behandlingslinjer har nu lagts in i vänsterkolumnen, se 

imagedkah8.png

2019-11-15
Behandlingslinjen för Anemi hos vuxna har reviderats.
Innehållet i blå rutan Tarmutredning har ändrats till följande lydelse:
Tarmutredning: gastro- och koloskopi görs vid samma tillfälle för flertalet under 70 år, CT kolon för patienter över 70 år, om då CT normal komplettering med gastroskopi.

2019-11-12
Behandlingslinjen för Artros i knä och höft har reviderats. En viktig nyhet är att remittering för operation numera sker via färdig mall i NCS Cross, sökväg Remisser => remiss ortopedi protesingrepp.

2019-10-28

Behandlingslinjen Ländryggssmärta hos vuxna har reviderats. Lagts till länkar till styrdokument med överenskommelser mellan ortoped klin och primärvården.

2019-10-10

I behandlingslinje Klamydia lagts till ruta för de fall då både klamydia och gonorré påvisas.

2010-10-08

Gällande behandlingslinje Ätstörningar: Provpaket för Ätstörning, basalt och utvidgat, är inlagda i NCS Cross på barnkliniker, medicinkliniker, psykiatri, BUP, ungdomsmottagningar i länet samt alla HC/VC.

2019-10-04

Behandlingslinjen för Yrsel har reviderats. Tillägg av Kliniska riktlinjer för fysioterapi vid yrsel.

2019-09-19

Behandlingslinjerna för handkirurgiska åkommor (De Quervains syndrom, Karpaltunnelsyndrom, Tumbasartros) har reviderats utan viktiga förändringar.

2019-09-18

Behandlingslinjen för Sömnapné har reviderats. Nya formuleringar kring remissgångar, nu möjligt att på första remiss till klin fys ange att patienten redan bestämt sig för att vilja prova CPAP, varvid förnyad remiss efter genomförd sömnregistrering inte längre blir nödvändig.

2019-09-18

Behandlingslinjen för Hypertoni har reviderats med uppdaterade länkar men utan viktiga förändringar i övrigt.

2019-09-11

Behandlingslinjen för Ångestsyndrom hos vuxna har reviderats. Betonas värdet av motion samt att PeTH bör ingå vid provtagning.

Tillbaka till Behandlingslinjer inom vården