Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Aggressivitet/agitation

Möjlig förklaring

Demenssjukdomens medförda handikapp kan skapa frustration hos den sjuke som ibland ger sig uttryck i aggression. Många gånger beror detta på att omgivningen inte förstår vad den sjuke menar eller att man har glömt att informera om vad som ska ske. Aggressivitet kan uttryckas både verbalt och/eller fysiskt.

Kan även vara tecken på en depression eller smärtproblematik. Aggressivitet kan uttryckas både verbalt och/eller fysiskt.

Åtgärd

 • Kroppslig genomgång
 • Pressa inte minnet (ställ inte direkta minnesfrågor i stil med ”kommer du ihåg när..?”)
 • Ge information som lugnar och i små portioner som den demenssjuke kan förstå
 • Undvik att ställa krav
 • Lugn miljö med anpassad stimuli.
 • Musik kan skapa lugn men även leda till oro
 • Sällskap och trygghet
 • Tydlig och saklig information. Ge personen tid att förstå innebörden.
 • Bekräftelse
 • Tänk på kroppsspråk, tonfall och mjuk beröring. Vill du läsa mer om metoden för lugnande kroppskontakt så hittar du mer information på  Durewallmetodens webbplats 
 • Individuell aktivitet innan oro
 • Vid eftermiddagsoro: Behov av vila efter lunch?

Avledning

Ofta kan man avleda den sjuke med någonting annat till exempel en kopp kaffe eller en promenad utomhus. Det är viktigt att den som vårdar har kännedom om patientens liv för att kunna förstå vad som kanske kan ha utlöst den sjukes oro.

Därför använder kommunens personal ofta livsberättelsen där man skriver ned den sjukes bakgrund, arbete, familj etc.

 • Taktil stimulering?
 • Snoezelen
 • Aktivering: Reminiscens, Validation, Musik (vårdarsång), Promenad, Vårdarhund (djurterapi)

Läkemedelsgenomgång, Excitation av sömnmedel, Bensodiazepiner,
BPSD registrering (sker innan ev. medicinering insättes)

Eventuell farmakologisk behandling SSRI. Om samtidig sömnstörning, kan Mirtazapin vara ett bra alternativ. Mirtazapin kan också ge viktökning som biverkan, vilket kan vara bra för underviktiga patienter.

Psykotiska symtom och aggressivitet som orsakar lidande för patienten och/eller potentiell fara för patient eller andra: Eventuell Risperidon £ 1,5 mg/dag
- restriktivt!
- ökad risk för bland annat stroke, och ökad dödlighet