Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Depression

Depression hos personer med demenssjukdom kan förekomma i alla stadier av sjukdomen. Detta kan yttra sig som oro, agitation, humörsvängningar, passivitet, sömnstörning med mera.

Möjlig förklaring

 • Känsla av att inte vara behövd och att inte befinna sig i ett sammanhang (Kasam)
 • Ingen meningsfull vardag, saknar aktivering och annan typ av stimulering
 • Saknar närhet
 • Syn och hörselnedsättning kan bidra till ökad isolering
 • Svårigheter att sköta sin hygien kan försämra självförtroendet ytterligare.

Åtgärd

Ge tillräckligt med tid så att patienten har möjlighet att tala om sina negativa tankar. Ställ öppna frågor så att patienten ges en chans att med egna ord beskriva sina känslor och symtom. Invänta svaret! 

 • Social aktivering och samvaro ex dagvårdsverksamhet, kontaktperson?
 • Fysisk stimulering exempelvis utevistelse.
 • Stötta patienten i vardagen, både gällande fysiska och sociala aspekter. 
 • Vårdarhund?
 • Delta/hjälpa till med olika sysslor som ska utföras i hemmet eller på en avdelning.
 • Eventuell läkemedelsbehandling

SSRI är förstahandsval. Tänk på att det tar tid innan effekten kommer, men biverkningarna kommer första två veckorna.

Prova att höja dosen om det inte ger tillräcklig effekt, då kanske man slipper lägga till något lugnande! Mirtazapin kan provas vid samtidig sömnstörning.