Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Oro

Möjlig förklaring

 • Om plötsligt påkommen oro, misstänk någon utlösande faktor. Läs mera under avsnittet Sömnsvårigheter.
 • Komplikationer i omvårdnaden/bemötandet (ställs det för svåra krav, får den sjuke ingen information om vad som skall ske eller hinner hen inte förstå informationen?)
 • Depression
 • Miljö
 • Andra vårdtagare

Åtgärd:

 • Vid eftermiddagsoro: Behov av vila efter lunch?
 • Musik kan skapa lugn men även leda till oro
 • Lugn miljö
 • Sällskap och trygghet
 • Bekräftelse
 • Avledning
 • Utevistelse

Ofta kan du avleda den sjuke med någonting annat till exempel en kopp kaffe eller en promenad utomhus. Det är viktigt att den som vårdar har god kännedom om patientens liv för att kunna förstå vad som kanske kan ha utlöst den sjukes oro. På många boenden använder man livsberättelsen där man skriver ned den sjukes bakgrund, arbete, familj etc. 

Läkemedelsgenomgång, Excitation av sömnmedel, Bensodiazepiner, BPSD registrering (sker innan ev. medicinering insätts).

 • Eventuell farmakologisk behandling (SSRI). Om samtidig sömnstörning, kan Mirtazapin vara ett bra alternativ. Mirtazapin kan också ge viktökning som biverkan, vilket kan vara bra för underviktiga patienter.
 •  Psykotiska symtom och aggressivitet som orsakar lidande för patienten och/eller potentiell fara för patient eller andra: ev. risperidon 1,5 mg/dag.
  – restriktivt!
  – ökad risk för bl.a. stroke, och ökad dödlighet.
 • Taktil stimulering?
 • Snoezelen
 • Aktivering: Reminiscens, Validation, Musik (vårdarsång), Promenad, Vårdarhund (djurterapi).