Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Rop och skrik

Ett av de svåraste symtomen att komma tillrätta med är rop- och skrikbeteenden. Här krävs att man snabbt försöker förstå de bakomliggande orsakerna. Ibland kan rop och skrik bero på mindre epileptiska anfall som triggats igång i hjärnan av skadorna.

Möjlig förklaring

  • Smärta?
  • Ångest?
  • Känsla av övergivenhet?
  • Olämplig miljö (oroligt, höga ljud)

Åtgärd

  • Hörlurar med musik (av den sort som den sjuke tycker om) alternativt hörselkåpor för att utestänga ljud som triggar
  • Ibland kan ett ropbeteende bli ett mönster som behöver brytas och det kan då hjälpa om man gör något oväntat som att klappa ihop sina händer för att på så sätt föra in hens tankar på annat spår. Det är också viktigt att personen får kontakt även vid tillfällen när hen INTE ropar
  • Ofta får man pröva olika typer av omvårdnadsstrategier (bekräftelse, sällskap, inspelade lugnande samtal från anhöriga eller dylikt)
  • Om den sjuke bor på boende bör en handlingsplan upprättas med ett strikt schema som inte rubbas under den tid man satt för att prova åtgärden och utvärdering efter 2-3 veckor