Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Snabb försämring

Möjlig förklaring:

Något utlösande:

 • Somatisk orsak.
 • Infektion
 • Läkemedelsintoxikation
 • Smärta
 • Fraktur
 • Angina – hjärtinfarkt
 • Subduralhematom
 • Malignitet
 • Bältros
 • Intoxikation
 • Förstoppning
 • Urinstämma.
 • Omvårdnadsmässiga brister
 • Ny miljö

Åtgärd

 • Anamnes och kartläggning av symtom.
 • Symtomdebut, frekvens, tid på dygnet, sammanhang, relation till omgivning.
 • Använd gärna någon sorts protokoll/checklista. BPSD registret

Relativt snabb försämring (inom några månader)

Möjlig förklaring

 • Den sjuke kan vara inne i accelererad försämringsfas av sjukdomen. I medelsvår – svår sjukdomsfas.
 • Ovanlig demenssjukdom, ompröva diagnosen? Second opinion
 • Smärta eller oro?
 • Somatisk orsak: Stroke, tumör, Thyreoidearubbningar med mera
   

Åtgärd

 •  Anamnes och kartläggning av symtom (= somatisk utredning).
 •  Symtomdebut, frekvens, tid på dygnet, sammanhang, relation till omgivning.
 • Använd gärna någon sorts protokoll/checklista (BPSD registret) skall ske innan eventuella läkemedel sätts in.    
 •  Optimerad vårdmiljö: Ljust, tillräcklig personaltäthet, anhöriga.
 • Optimerat bemötande: Personcentrerad (bevara identiteten, bekräfta upplevelse av verkligheten, ge tid i samtalet, fråga en sak i taget, var tydlig och använd kroppsspråk, visa förståelse och lär känna individen).
 • Tillfredsställ basala behov: Mat, dryck, sömn, trygghet, närhet/fysisk kontakt, stimulans, meningsfull syssla, rörlighet/aktivitet, mag-tarmfunktion, vattenkastning.
 • Utbildning/ information/ handledning/ stöd till patient, anhöriga och andra vårdgivare. 
 • Avlastning för anhörigvårdare: Insatser från hemtjänst, behov av annat boende.