Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Vanföreställning/hallucination

Möjlig förklaring

Demenssjukdom är ofta associerad med perceptionsstörningar på grund av den kognitiva funktionsnedsättningen, bristande tids- och rumsorientering och rena hjärnskadesymptom från sensoriska hjärnbarksområdena.

Hallucinationer kan gälla alla sinnesintryck och kan utlösa irritation och aggressivitet. Det kan också vara direkta feltolkningar (exempelvis en svart strumpa på golvet blir en katt).

Synhallucinos är ett vanligt symtom på Lewy bodydemens, dessa är ofta detaljerade och förekommer tidigt i förloppet.
Vid Alzheimerdemens förekommer synhallucinos oftare vid måttlig sjukdomsgrad än vid lätt och svår.

Åtgärd

  • Optimering av vårdmiljö och omhändertagande (Bekräfta känslan, lugn, ge trygghet, avled)
  • Se till att den demente sover, äter, dricker och vilar i tillräcklig omfattning
  • Funktion av tarm och urinblåsa?
  • Kolla upp att den demente har tillräcklig belysning och färgsättning i sin miljö.
  • Kontroll av syn och hörsel samt hjälpmedel
  • Trygghet, närhet och struktur i vardagen
  • Täck över eventuella speglar och sådant som kan reflektera/skapa skuggor i hemmet
  • Kontrollera ev sjukdomstecken som puls, blodtryck (även ortostatiskt), blodsocker, smärta, andning, temperatur
  • Läkemedelsgenomgång
  • Bekräfta känslan men inte sakinnehållet