Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Viktnedgång

Möjlig förklaring tidigt i förloppet

Minnesförlusten medför svårigheter att handla, laga mat, komma ihåg att äta eller om man ätit.

 • Biverkan av acetylkolinesterashämmare. Om viktminskningen kommer i anslutning till insättning och upptrappningsfas av kolinesterashämmare, kan man misstänka denna biverkan. Dock brukar det komma tillsammans med illamående och andra gastrointestinala biverkningar.
 • Andra läkemedelsbiverkningar som kan ge exempelvis muntorrhet
 • På väg in i medelsvår fas?
 • Sämre luktsinne
 • Desorientering?
 • Annan sjukdom?
 • Ensamhet/ Depression?
 • Oro kan påverka de dagliga rutinerna och minska intresset för till exempel mat.
 • Svårighet att planera matlagning

Möjlig förklaring senare i sjukdomsförloppet

 • Apraxi?
 • Agnosi?
 • För mycket stimuli i miljön?
 • Oral dyspraxi eller sväljningssvårigheter?
 • Problem med tänder, mun, svampinfektion? Smärtupplevelser i munnen såsom problem med tänder, muntorrhet, svampinfektion eller frätsår?

  Upplevelser av smärta från munhålan är särskilt problematiskt när det gäller personer med demenssjukdom då de kan ha svårt att lokalisera smärtan och också svårt att kommunicera sin smärtupplevelse. Ibland kan ett icke adekvat beteende som till exempel aggressivitet eller vägran att ta emot mat vara uttryck för smärtor i munnen.
   
 • Fysiska bekymmer som spatiala problem?
 • Vandrare?

  Ökad energiförbrukning har tidigare antagits vara en orsak till viktnedgång. Men det finns ingen forskning som bekräftar att den basala energiförbrukningen skulle vara högre hos personer med Alzheimers sjukdom än hos friska personer i motsvarande ålder.  Däremot kan rastlöshet, svårighet att sitta stilla och ständig aktivitet kräva mycket energi. Personer som ständigt vandrar omkring kan ha ett väldigt högt energibehov.
   
 •  Problem med syn, avståndsbedömning?

Flera demenssjukdomar medför svårigheter att tolka synintryck, bedöma avstånd samt medför begränsat sidoseende.

 • Depression?
 • Förstoppning?

Åtgärd

 • Ny somatisk undersökning + anamnes
 • Eventuell utredning?
 • Vid misstanken om biverkan av kolinestrahämmare överväg nyttan med medicinen kontra biverkningen. Utsättningsförsök kan göras
 • Genom att regelbundet göra en strukturerad bedömning av munhälsan kan hälso- och sjukvården och socialtjänsten förebygga, upptäcka och behandla munohälsa.

Tänk på att:

Vid munvård får hjälparen tillträde till en mycket privat del av kroppen som i sig förutsätter att den som ska ta emot hjälpen förstår varför handlingen genomförs och ger tyst eller uttalat samtycke till detta. Om patienten inte förstår varför munvården sker leder situationen lätt till ett reflexmässigt avvärjande.

Tandvårdsstöd

Demenssjukdom medför ofta svårigheter att sköta sin personliga munhygien självständigt. Personen kan då ha rätt till särskilt tandvårdsstöd och/eller särskilt tandvårdsbidrag.

 • Regelbundna viktkontroller
 • Hjälp att komma igång att äta (kom- ihåg- lista för inköp alternativt ett kognitivt hjälpmedel som påminner om att det är matdax).
 • Aptitstimulerande åtgärder, favoritmat, ett glas vin till måltiden?
 • Trevlig matsituation (lugn miljö, bra belysning, färgen på tallriken ska kontrastera mot maten, färgat underlägg, kopp med handtag istället för glas).
 • Undvik stress
 • Matsällskap?
 • Matdistribution
 •  Remiss till dietist?
 • Tuggummi (osockrade) ökar salivavsöndring
 • Annat boende?

Dietisten kan föreslå åtgärder kring livsmedelsvalet, måltidsordningen, energi- och näringsberikning av mat och dryck samt förskriva livsmedel för särskilda näringsändamål.

Exempel på livsmedel för särskilda näringsändamål är näringsdrycker, berikningsprodukter, energimoduler och förtjockningsmedel.