Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

A. Beslut egenvård

  • Dokumenteras i patientens journal (på sjukhuset skriver läkaren bedömningen i slutanteckningen).
  • Patienten ansvarar för egenvården och

             a. utför den på egen hand eller med hjälp av närstående

             b. behöver praktisk hjälp för att utföra den
                 (patienten eller hälso- och sjukvården ansvarar för instruktionen)

             c. får ett egenvårdsintyg av den legitimerade bedömaren
                 (mall finns under brev i SystemCross)

             d. en plan/instruktion för insatsen bör skrivas om uppgiften är förenad med
                  flera moment eller där den enskilde kan ha svårt att uttrycka sig muntligt