Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Fallbeskrivning 10 – Barn med omfattande HSL-behov

Barn på ett år som har syrgasbehandling via trachealkanyl och sondmatning via PEG.

Trachealkanylen behöver sugas regelbundet och skulle den slitas bort av barnet behöver en ny sättas inom fem minuter.

Matning via PEG sker varannan timme dygnet runt och behöver övervakas.

Barnet har regelbunden medicinering som inhaleras. Det är mycket känsligt för förkylningar och har problem med frekventa kräkningar.

Enligt intyg från läkare på barnkliniken har barnet behov av tillsyn 24 timmar per dygn och stora vårdinsatser.

Bedömning

Uppgifterna är normalt sett hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Föräldrarna ansvarar för att tillgodose de behov som en ettåring normalt har.

Barnkliniken, alltså specialistsjukvården, har ordinerat insatserna. Specialistvården har överfört ansvaret för genomförandet till primärvården.

Barnet har inga behov av SoL- eller LSS-insatser och uppgiften kan inte delegeras till annan huvudman.