Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Fallbeskrivning 5 – Läkemedelshantering utan SoL-insatser

Ensamboende man med en begynnande kognitiv svikt.

Han har flera läkemedel som delas i dosett av distriktssköterskan.

Dottern ringer dagligen hem till pappan och påminner honom om när han ska ta sina läkemedel. Nu upplever hon att det blir allt mera osäkert att pappan tar sina läkemedel trots telefonsamtalen. Hon kontaktar därför kommunens biståndshandläggare som gör ett hembesök. Under hembesöket gör mannen en ansökan om hjälp med att bli påmind om sina läkemedel.

Bedömning

Uppgiften bedöms normalt sett som egenvård.

Mannen kan enligt dottern inte ta ansvar för sin medicinering.

Biståndshandläggaren måste begära en egenvårdsbedömning från legitimerad personal.

Riskbedömningen visar att mannen inte har förmåga att själv ta ansvar för sin läkemedelsbehandling vilket gör att den inte kan utföras som egenvård.

Eftersom mannen inte har några insatser från socialtjänsten kan uppgiften inte delegeras till annan huvudman.