Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Fallbeskrivning 6 – Läkemedelshantering med SoL-insatser

Ensamboende rullstolsburen man med en begynnande kognitiv svikt.

Han har hemtjänst morgon och kväll samt matleverans mitt på dagen.

Han har flera läkemedel som han tar dagligen och han har alltid skött dessa självständigt.

Dottern börjar misstänka att han inte längre klarar att ta ansvar för sina mediciner och ringer dagligen till sin pappa och påminner honom om när han ska ta sina läkemedel.

Hon kontaktar nu kommunens biståndshandläggare för att förhöra sig om hemtjänsten kan påminna om medicinerna när de är där.

Biståndshandläggaren gör ett hembesök och vid detta tillfälle gör mannen en ansökan om hjälp med att bli påmind om att ta sina läkemedel.

Bedömning

Uppgiften bedöms normalt sett som egenvård.

Mannen kan enligt dottern inte ta ansvar för sin medicinering.

Biståndshandläggaren måste begära en egenvårdsbedömning från legitimerad personal.

Riskbedömningen visar att mannen inte har förmåga att själv ta ansvar för sin läkemedelsbehandling, vilket gör att den inte kan utföras som egenvård utan är en hälso- och sjukvårdsuppgift, och ansökan kan därför inte beviljas.

Mannen har insatser från socialtjänsten vid de tillfällen på dagen som medicinerna ska tas.

Ansvarig distriktssköterska kontaktar arbetsledningen inom hemtjänsten med en förfrågan om hjälpen med läkemedelshantering kan utföras som en delegerad arbetsuppgift.

Arbetsledningen gör en bedömning av att uppgiften kan utföras inom ramen för gällande biståndsbeslut.

Legitimerad personal kan delegera hälso- och sjukvårdsuppgiften till personal som saknar formell kompetens.