Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Helikopterflygplats sjukhuset i Sundsvall

Sjukhusets helikopterflygplats utgör en viktig del av vårdkedjan. De helikoptrar som landar här utför transporter av svårt sjuka patienter som snabbt behöver vård på sjukhuset eller avancerad vård på andra vårdinrättningar.

Helikopterflygplatsen vid sjukhuset i Sundsvall är en av Transportstyrelsen godkänd och certifierad flygplats.

Flygplatsen är en markförlagd helikopterflygplats och endast avsedd för helikoptertransporter i samband med allvarliga sjukdoms- och olycksfall.

Flygplatsen är endast avsedd för flygning under visuella förhållanden (VFR), vilket innebär att piloten måste kunna se landningsplatsen bra för att kunna landa. Befälhavaren på helikoptern fattar beslut om landning eller start är möjlig.

Verksamhetshandboken för helikopterflygplatsen

Handboken utgör grunddokument för Helikopterflygplatsen och innehåller:

  • Fysiska förutsättningar
  • Organisation och ansvarsförhållanden
  • Arbetsuppgifter, rutiner och instruktioner

Handboken är uppdelad i kapitel där varje dokument är ett numrerat kapitel.
(Reviderad 2013-04-24)