Hjälpmedel

Här hittar du information för vårdgivare och förskrivare av hjälpmedel i Västernorrland från Hjälpmedelskommittén.

Information till beställare från Hjälpmedel Västernorrland finns på verksamhetens egna sidor. 

Hjälpmedel Västernorrland

Patient och behöver hjälpmedel?

Läs om regler och rättigheter och sök hjälpmedelsbutiker och utställningar via vårdportalen 1177.se.

Hjälpmedel - 1177.se

Hjälpmedelskommittén

Hjälpmedelskommittén ska i sitt arbete verka för:

  • en behovsbaserad, ändamålsenlig, tillförlitlig och kostnadseffektiv hjälpmedelsanvändning
  •  att hjälpmedelshanteringen utförs så effektivt som möjligt i länet samt komma med förslag till förbättringar inom området.
  • att policy, program, riktlinjer och regelverk tillämpas på ett enhetligt
    sätt. 

Nyheter från Hjälpmedelskommittén


Tillbaka till toppen