Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Förskrivarutbildning

Utbildningen ges till förskrivare av hjälpmedel för att de ska erhålla eller behålla rätten att förskriva hjälpmedel.

Enligt föreskriften SOSFS 2008:1 är det verksamhetscheferna som har ansvar för förskrivarnas utbildning. Du som förskrivare ska ta kontakt med din verksamhetschef.

Hjälpmedel Västernorrland administrerar och ger inloggningsuppgifter till denna webbaserade utbildning som tar cirka en och en halv timme att genomgå.

Utbildningens målgrupp

Utbildningen är öppen för förskrivare anställda av kommun, region eller arbetar på uppdrag av kommun eller region. Utbildningen innehåller delar för övrig personal inom vård och omsorg samt för chefer för vård och
omsorgspersonal och förskrivare.

Syfte

Ökad kvalitet och ett likformigt arbetssätt för förskrivare i länet.

Utbildningens innehåll

Utbildningen bygger på innehållet i skriften ”Förskrivning av hjälpmedel – Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning”.  Under utbildningens genomförande kan det vara till hjälp att ha skriften tillgänglig.

Del 1

Utbildningens första del består av en webbaserad självstudieutbildning i förskrivningsprocessen. 

Del 2

Den andra delen handlar om våra styrdokument kring förskrivningsprocessen. 

Påminnelse om att giltighetstiden för utbildningen löper ut, skickas till förskrivarens e-post adress vid tillfället för genomförandet.