Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Förskrivarutbildning

Utbildningen ges till alla förskrivare för att förskrivare ska få behålla/erhålla rätten att förskriva.

Enligt föreskriften SOSFS 2008:1 är det verksamhetscheferna som har ansvar för förskrivarnas utbildning. Du som förskrivare ska ta kontakt med din verksamhetschef.

Hjälpmedel Västernorrland administrerar och ger inloggningsuppgifter till denna webbaserade utbildning som tar cirka en och en halv timme att genomgå. Förskrivare som förskriver hjälpmedel inom Region Västernorrland kommer till utbildningen via Socialstyrelsens kurskatalog

Utbildningens målgrupp

Utbildningen är öppen för förskrivare anställda av kommun, landsting eller arbetar på uppdrag av kommun eller region. Utbildningen innehåller delar för övrig personal inom vård och omsorg samt för chefer för vård och
omsorgspersonal och förskrivare.

Syfte

Ökad kvalitet och ett likformigt arbetssätt för verksamhetschefer och förskrivare i länet.

Utbildningens innehåll

Utbildningen bygger på innehållet i skriften ”Förskrivning av hjälpmedel – Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning”, varför vi rekommenderar att förskrivare har skriften tillgänglig när de tar del av de olika avsnitten.

Del 1

Utbildningens första del består av en webbaserad självstudieutbildning i förskrivningsprocessen. 

Del 2

Den andra delen handlar om våra styrdokument kring förskrivningsprocessen. 

Påminnelse om att giltighetstiden går ut inom en kort tid skickas till den e-post adress som förskrivare hade vid genomförande att utbildningen tidigare.