Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Ortopedtekniska hjälpmedel

Följande gäller för förskrivning av ortopedtekniska hjälpmedel i Region Västernorrland.

Följande ortopedtekniska hjälpmedel tillhandahålls ej. Patienten hänvisas till andra leverantörer.

 •  Hjälpmedel för att utöva idrott eller utföra arbete.
 •  Korsett och gördlar enbart för symptomlindring.
 •  Skoåtgärder och inlägg för bättre komfort.

Nedanstående diagnoser (1-11) berättigar till skoåtgärder och inlägg:

 1. Medfödda missbildningar
 2. Neurologiska sjukdomar
 3. Reumatoid artrit eller andra kroniska artriter
 4. Artros som är relevant för fotbesvären
 5. Resttillstånd efter frakturer som är relevanta för fotbesvären
 6. Diabetes
 7. Benlängdsskillnad 2 centimeter eller mer, i undantagsfall 1,5 centimeter efter protesingrepp
 8. Status efter partiella fotamputationer
 9. Grav cirkulationsstörning i fötterna 
  (arteriell insufficiens med risk för sår eller uttalade ödem)
 10. Behov av olikstora skor, två storlekar eller mer
 11. Behandlingsbar förvärvad plattfothet, pre- och postoperativt.

Stabiliserande knäortoser tillhandahålls om de behövs i det dagliga livet.

Frakturortoser ska inprovas med förtur för att kunna användas under så stor del av läkningsperioden som möjligt. I första hand ska prefabricerade sådana användas.