Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Glasögonbidraget

Barn och unga 0-19 år har rätt till ett bidrag per år för glasögonglas eller kontaktlinser.

I Västernorrland gäller:

  • Bidraget uppgår till högst 900 kronor per år. Om kostnaden för glas eller kontaktlinser är lägre, uppgår bidraget till den faktiska kostnaden.

  • Man betalar själv eventuell extra kostnad för båge, reparationer, hårdhets-, färg- eller antireflexbehandling.

  • Bidrag lämnas inte för kostnad för glasögon eller kontaktlinser som har skadats eller tappats bort eller kostnad för reservglasögon eller motsvarande kontaktlinser.

Faktablad på andra språk hittar du på 1177 Vårdguidens webbplats

Optikern bedömer om det finns behov av glasögon eller linser. Rätt glas/lins provas ut och ett recept (ordination) skrivs ut av optikern. Recept från optiker ska medfölja fakturaunderlaget. Receptet ska vara aktuellt och får inte vara äldre än 12 månader.

Bidragsbeloppet dras av när kunden betalar sina glasögon/linser och optikern fakturerar Region Västernorrland aktuell bidragssumma.

Fakturaunderlag i pdf. (öppnas i nytt fönster).

Att söka bidrag retroaktivt

De kunder som redan har hämtat ut glasögon/linser för barn och unga kan ansöka om bidraget retroaktivt. 

Blankett ansökan retroaktiv ersättning (pdf)  

Kvitto på erlagt belopp för glasögon samt recept/optikeranteckning ska bifogas blanketten och skickas till Region Västernorrland, Ekonomienheten enligt adress på blanketten. Ansökan kan göras inom 12 månader från betalningsdatumet för glasögonen.

Om man får ett för stort bidrag så kommer Region Västernorrland att kräva bidragstagaren på den summa som överstiger bidragsbeloppet.

För att få bidrag för glasögonglas eller kontaktlinser för barn 0-7 år krävs recept eller ordinationsunderlag från en ögonläkare, ortoptist eller legitimerad optiker anställd inom Region Västernorrland.
Barn och unga 8-19 år vänder sig till valfri legitimerad optiker för bedömning.

Syftet med glasögonbidraget

Syftet med bidraget är att alla barn och unga, oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, ska ges de bästa förutsättningarna för att utveckla sin potential och kunna delta på sina egna villkor såväl i skolan som på fritiden.